Kolejny grant NCN realizowany u nas!

Uprzejmie informujemy, że od 15 października br. w naszym Instytucie  realizowany będzie grant badawczy Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA 4) zatytułowany "Wysokość progów opadowych uruchamiających procesy masowe w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego". Kierownikiem projektu jest dr Piotr Demczuk (Katedra Gomorfologii i Paleogeografii UMCS). Szersze informacje o grancie są dostępne na stonie internetowej projektu.

    Aktualności

    Data dodania
    9 października 2020