"Świadomy Obywatel UE" - trwa rekrutacja dla szkół!

UWAGA!!! Trwa rekrutacja do projektu "Świadomy Obywatel UE".

Prowadzimy kursy z problematyki dotyczącej funkcjonowania UE w sposób zdalny. Ciekawe materiały z danej problematyki wysyłamy pocztą.

Oferta jest skierowana do szkół średnich oraz do uczniów klas VI-VIII.

Projekt zakłada realizację zajęć (modułów) poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 2 modułach zajęć, po 1 z każdego bloku tematycznego.

Zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania grup!


Więcej na temat projektu tutaj:
https://www.umcs.pl/pl/projekt-swiadomy-obywatel-szkolenia-z-tematyki-unijnej,16379.htm

Kontakt do koordynatora projektu:
https://www.umcs.pl/pl/kontakt,16441.htm

 

 

 

 

Projekt pt. ,,Świadomy obywatel-szkolenia z tematyki unijnej’’  realizuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Gminą Lublin  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Aktualności

    Autor
    Ihor Kolisnichenko
    Data dodania
    8 maja 2020