Biuro Projektu "Świadomy Obywatel UE"

Centrum Europejskie UMCS 

ul. Zana 11 w Lublinie.

Tel.  81 537 54 45

Email swiadomyobywatel@poczta.umcs.lublin.pl

Koordynator Projektu

Mgr Beata Wieleba

beata.wieleba@poczta.umcs.lublin.pl

Koordynatorzy merytoryczni

Wydział Prawa i Administracji UMCS

dr Kinga Wernicka

kinga.wernicka@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Politologii UMCS

dr Julita Rybczyńska

julita.rybczynska@poczta.umcs.lublin.pl