Bezpłatny kurs języka francuskiego dla studentów kierunku studiów Prawo międzynarodowe i prawo UE

Zastanawiasz się nad odbyciem studiów magisterskich na kierunku Prawo międzynarodowe i prawo UE z możliwością uzyskania również dyplomu Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy (FRANCJA)? Obawiasz się jednak, że ze względu na obecny poziom władania językiem francuskim nie poradzisz sobie z zajęciami dydaktycznymi w tym języku, które będą odbywały się na II roku studiów? Dlatego przygotowaliśmy ofertę dla Ciebie!

W roku akademickim 2021/2022 w ramach projektu "Zintegrowany UMCS" specjalnie dla osób zainteresowanych podwójnym polsko-francuskim dyplomowaniem i potrzebujących wsparcia w zakresie poprawy umiejętności językowych dzięki działalności Centrum Europejskiego UMCS zostanie zrealizowany 60-godzinny kurs języka francuskiego dla 2 grup studenckich

Grupa docelowa to wyłącznie studenci kierunku Prawo międzynarodowe i prawo UE, studia 2°. 

Głównym celem projektu jest podwyższenie poziomu znajomości języka francuskiego. 

Kurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach projektu "Zintegrowany UMCS".

Udział w projekcie jest darmowy. 
Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. 

Rekrutacja na kurs językowy rozpocznie się w październiku 2021 roku.

Informacje szczegółowe na temat rekrutacji już niebawem.

    Aktualności

    Data dodania
    30 lipca 2021