Studia PODWÓJNE DYPLOMOWANIE Z NANCY

Od roku akademickiego 2020/2021 w UMCS (na Wydziale Prawa i Administracji) istnieje możliwość odbycia dwuletnich studiów stacjonarnych 2. stopnia na kierunku Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej.

Dla studentów, którzy posiadają znajomość języka francuskiego na poziomie B2 i wybiorą specjalność Prawo UE, istnieje możliwość zdobycia dyplomu UMCS oraz Uniwersytetu Lotaryńskiego (Uniwersyteckiego Centrum Europejskiego) z Nancy.

Kierunek powstał dzięki współpracy pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Europejskim z Nancy (Francja) a Centrum Europejskim UMCS.

Uwaga! Istnieje możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez Centrum Europejskie UMCS przygotowujących do studiowania w języku francuskim!!!