Akademicki Laur Dziennikarski dla doktorantki UMCS

Podczas Gali Aklaud 2016, doktorantka UMCS - p. Ewa Bulisz otrzymała Akademicki Laur Dziennikarski Młodych. Wyróżnienie jest przyznawane osobom wykazującym się w pracy profesjonalizmem i dającym dobry przykład idącym w ich ślady. Aklaud Młodych to nagroda studentów trzech uczelni: KUL, UMCS oraz WSPA.

Uroczystość odbyła się 8 grudnia br. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Tego dnia wręczono również Akademicki Laur Dziennikarski Aklaud A.D. 2016, który otrzymał red. Piotr Zdanowicz z TVP 3 Lublin.

Fot. Bartosz Proll

Ewa Bulisz – absolwentka dwóch wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Humanistycznego i Politologii. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z filologii polskiej, podczas których zdobyła trzy specjalizacje: redaktorsko-medialną, logopedyczną oraz nauczycielską. Z wykształcenia jest także magistrem stosunków międzynarodowych oraz absolwentką kulturoznawstwa ze specjalizacją medioznawczą. Swoje pierwsze kroki redakcyjne zaczęła stawiać już na studiach, publikując teksty dziennikarskie na łamach lubelskiej „Gazety Wyborczej”. Jest jedną z pierwszych reporterek TV UMCS, dla której zrealizowała szereg różnych relacji z wydarzeń ważnych dla środowiska rodzimej uczelni oraz dla mieszkańców Lublina. Obecnie nadal szlifuje swój warsztat dziennikarski w redakcji TV UMCS.

Od 2014 roku stale pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Acta Humana”, które przeżywa obecnie dynamiczny rozwój, czego potwierdzeniem jest coraz wyższa ocena parametryzacyjna jakości periodyku, wydawana co roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dotychczas wzięła udział w ponad czterdziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych kondycji współczesnych mediów.

Jako młody naukowiec zdołała opublikować już kilkanaście artykułów poświęconych analizie gatunków prasowych. Obecnie, pod kierunkiem Profesor Marii Wojtak, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu gatunkowego ukształtowania współczesnej prasy kobiecej.

Wraz z Profesor Marią Wojtak zredagowała i wydała w 2015 roku monografię zbiorową zatytułowaną Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych. Publikacja stanowiła pokłosie zorganizowanej przez Ewę Bulisz ogólnopolskiej konferencji naukowej, na której gościli młodzi badacze reprezentujący wszystkie najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce.

Ewa Bulisz jest organizatorką licznych warsztatów redaktorskich zarówno dla studentów, jak i młodzieży licealnej, m.in. współpracowała z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Jako studentka i doktorantka stale była zaangażowana w życie uczelni, pełniąc m.in. funkcje Przewodniczącej Koła Naukowego Doktorantów czy Sekcji Polonistycznej Wydziału Humanistycznego UMCS. Jest inicjatorką licznych spotkań autorskich, promujących osiągnięcia badawcze lubelskich naukowców i wielu innych wydarzeń o charakterze naukowym i kulturalnym.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno dla studentów filologii polskiej, jak i dziennikarstwa, wykładając takie przedmioty jak: gatunki dziennikarskie, teksty użytkowe w mediach, warsztat redaktora internetowego czy kultura języka.

Obecnie jest stałym członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. 

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2016