Międzynarodowy Kongres Języka Portugalskiego w UMCS

W dniach 5-6 listopada 2015r. odbył się Międzynarodowy Kongres Języka Portugalskiego: Língua Portuguesa Unidade na diversidade - Cultura, Literatura, História, Linguística, Tradução e Ensino zorganizowany przez Zakład Studiów Portugalistycznych Instytutu Filologii Romańskiej UMCS oraz Centrum Języka Portugalskiego/Camões.

Celem kongresu było uczczenie 35-lecia Studiów Portugalistycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, 10-lecia funkcjonowania Centrum Języka Portugalskiego/Camões oraz 10-lecia międzynarodowego egzaminu z języka portugalskiego Celpe-Bras w UMCS (wersja brazylijska).

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk.

Inauguracja kongresu miała miejsce 5 listopada w sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS. W uroczystej ceremonii otwarcia wzięli udział ambasadorzy Portugalii i Brazylii, przedstawiciele ambasady Angoli, dyrektor Działu Języka i Kultury Instytutu Camõesa w Lizbonie, radna Urzędu Miasta Viseu - miasta partnerskiego Lublina, a także władze uczelni na czele z JM Rektorem UMCS.

W kongresie uczestniczyli luzytaniści z uniwersytetów z Polski, Portugalii, Brazylii, Bułgarii, Węgier i Czech, prezentując referaty z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa portugalskiego i krajów portugalskojęzycznych, traduktologii, dydaktyki języka portugalskiego, historii i kultury Portugalii oraz krajów portugalskojęzycznych.

Międzynarodowemu Kongresowi Języka Portugalskiego towarzyszył recital fortepianowy muzyki portugalskiej, brazylijskiej i polskiej w wykonaniu pianistki Weroniki Siewierskiej, który odbył się  w Trybunale Koronnym w Lublinie.   

    

                                                                                                                                      

Załączniki

    2015

    Data dodania
    6 listopada 2015