"Znani nieznani. Polacy światu"

5 czerwca 2019 r. w Archiwum Państwowym w Lublinie zaprezentowano wystawę przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Polską Akademią Nauk Archiwum w Warszawie "Znani nieznani. Polacy światu"

Wystawa prezentuje niezwykłe dokonania 40 wybitnych Polaków, sławnych, docenianych i podziwianych na świecie a nieco zapomnianych w kraju. 

Wśród przywołanych sylwetek są  Hanna i Ludwik Hirszfeldowie, którzy wraz z grupą pierwszych profesorów przybyli w 1944 r. do Lublina i tworzyli Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Profesor Hanna Hirszfeld była zatrudniona na Wydziale Lekarskim, kierowała pierwszą, powstałą jeszcze w czasie wojny, Katedrą i Kliniką Pediatrii, jednocześnie pełniła funkcję ordynatora Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Zainteresowania badawcze pani profesor koncentrowały się wokół pediatrii, immunologii i hematologii.

Profesor Ludwik Hirszfeld był pierwszym prorektorem Uniwersytetu. To z jego inicjatywy na trzecim posiedzeniu Senatu zgłoszony został projekt budowy "miasta naukowego". Zatrudniony od 1 listopada 1944 r. na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Nauki o Odporności Wydziału Lekarskiego.  Specjalizował się w dziedzinie bakteriologii, immunologii był twórcą polskiej szkoły immunologicznej, nowej dziedziny nauki - seroantropologii.

  

W otwarciu wystawy uczestniczyli pracownicy Archiwum i Muzeum UMCS A. Romanowska i A. Dubis. 

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2019