Władze UMCS (1944-2024)

Sporządzono w Archiwum UMCS.
Aktualizacja: Luty 2022 r.

 
Rektorzy
 
 
Prorektorzy
Imię i nazwisko
Okres sprawowania funkcji
Imię i nazwisko
 
Henryk Raabe
24 X 1944 - 31 VIII 1948
[z przerwą na pobyt w placówce dyplomatycznej w Moskwie od 1 VIII 1945 do 20 IX 1946 r. Należy tu wyjaśnić, że podczas urlopów spędzanych w Lublinie podejmował swoje obowiązki w UMCS, przewodnicząc obradom Senatu. Były to okresy: 2-11 I 1946, 26 VI - 30 VIII 1946. W trakcie pobytu w Moskwie zastępował go prorektor prof. dr hab. Konstanty Strawiński]

Ludwik Hirszfeld (1944/45)
Konstanty Strawiński (1945-1947)
Feliks Skubiszewski [wybór dokonany przez Radę Wydziału, ale nie zatwierdzony przez Ministerstwo, stąd w tym roku akademickim na tym stanowisku był vacat]


 
 Tadeusz Kielanowski
 1 IX 1948 - 31 XII 1949
Józef Parnas (1948/1949) [w okresie od 1 I 1950 do 31 XII 1951 p. o. Rektora]
Bohdan Dobrzański
 1 I 1952 - 31 VIII 1955
Adam Malicki
Aleksander Wolter
Adam Bielecki
Andrzej Burda
Piotr Szewczyk [Prorektor Rolniczego Studium Zaocznego]
Andrzej Burda
1 IX 1955 - 7 V 1957
Adam Bielecki
Kazimierz Myśliński
Franciszek Uhorczak
Włodzimierz Hubicki
 Adam Paszewski
8 V 1957 - 31 VIII 1959
Tadeusz Taras
Włodzimierz Hubicki
 Grzegorz Leopold Seidler
 1 IX 1959 - 11 IV 1969
Jan Dobrzański
Adam Paszewski
Narcyz Łubnicki
Włodzimierz Żuk
Zbigniew Lorkiewicz [w okresie 12 IV - 30 VI 1969 p.o. Rektora - dokończenie kadencji G.L. Seidlera]
Wiesław Skrzydło
 Zbigniew Lorkiewicz
1 VII 1969 - 30 IX 1972
 
 
Janusz Barcicki
Stanisław Krzykała
Wiesław Skrzydło
Jan Szreniawski
 Wiesław Skrzydło
 1 X 1972 - 31 VIII 1981
Edward Michna (1 X 1972-31 VIII 1975)
Kazimierz Sykut (1 X 1972-31 VIII 1981)
Albin Koprukowniak
Tadeusz Hoff (do 30 VI 1974)
Marcin Jałowicki (od 1 VII 1974)
Ryszard Orłowski
Kazimierz Sykut
Albin Koprukowniak (do 31 VIII 1978)
Zdzisław Ilczuk (od 15 V 1978)
Marcin Jałowicki (od 1 VII 1978)
Władysław Ćwik (od 1 IX 1978)
 Tadeusz Baszyński
 1 IX 1981 - 21 V 1982
Bohdan Dziemidok [w okresie od 21 do 24 V 1982 r. pełnił obowiązki Rektora]
Eugeniusz Gąsior
Wanda Brzyska
Władysław Ćwik / Mieczysław Żołnierczuk
 Józef Szymański
24 V 1982 - 31 VIII 1984
Jan Malarczyk
Eligiusz Modrzejewski
Tadeusz Łoposzko
Jan Winiarz
 Stanisław Uziak
 1 IX 1984 - 31 VIII 1987
Kazimierz Goebel
Jerzy Szczypa
Halina Sawecka
Jan Winiarz
 Zdzisław Cackowski
1 IX 1987 - 30 XI 1990
Zygmunt Mańkowski
Jerzy Szczypa
Romuald Kmiecik
Jan Winiarz
 Eugeniusz Gąsior
 1 XII 1990 - 14 VII 1993
Kazimierz Goebel
Jan Rayss
Jerzy Bartmiński
Zbigniew Sobolewski
Ziemowit Jacek Pietraś [Rektor Eugeniusz Gąsior zmarł dnia 14 VII 1993 r., w okresie od 1 do 24 IX obowiązki Rektora pełnił Ziemowit Jacek Pietraś]
Tadeusz Borowiecki
Marian Harasimiuk
Zbigniew Sobolewski
 Kazimierz Goebel
 24 IX 1993 - 31 VIII 1999
Marian Harasimiuk (1993-1999)
Zbigniew Sobolewski(1993-1996)
Marek Kuryłowicz (1996-1999)
Wojciech Witkowski (1993-1999)
Jerzy Szczypa (1993-1996)
Zbigniew Krupa (1996-1999)
 Marian Harasimiuk
1 IX 1999 - 31 VIII 2005
Jan Pomorski (1999-2005)
Zbigniew Krupa (1999-2002)
Elżbieta Skrzypek (1999-2002)
Zbigniew Sobolewski (1999-2002)
Krzysztof Stępnik (2002-2005)
Karol Izydor Wysokiński (2002-2005)
Stanisław Chibowski (2002-2005)
 Wiesław Kamiński
 1 IX 2005 - 31 VIII 2008
Anna Pajdzińska
Anna Tukiendorf
Jerzy Węcławski
Tadeusz Borowiecki
 Andrzej Dąbrowski
1 IX 2008 - 31 VIII 2012
Stanisław Chibowski
Ryszard Dębicki
Stanisław Michałowski
Ryszard Szczygieł

 Stanisław Michałowski

 1 IX 2012 - 31 VIII 2016

Ryszard Mojak (1 IX 2012-15 IV 2014)/(16 IV - 30 VI 2014 vacat)/Arkadiusz Bereza (1 VII 2014 - )

Ryszard Dębicki
Urszula Bobryk
Barbara Hlibowicka-Węglarz

Stanisław Michałowski

1 IX 2016 - 31 VIII 2020

Alina Orłowska

Radosłwa Dobrowolski

Urszula Bobryk

Arkadiusz Bereza

Radosław Dobrowolski

1 IX 2020-31 VIII 2024

Zbigniew Pastuszak

Wiesław I. Gruszecki

Dorota Kołodyńska

Arkadiusz Bereza