Obsada dziekańska UMCS

Sporządzono w Archiwum UMCS, dn. 23 IX 2014 r., dr hab. A. Łosowska przy współpracy: Sebastian Ławicki, Aneta Świstak; Gabriela Tkaczyk; Katarzyna Wołoszyńska.

 

Obsada dziekańska UMCS 

  • W okresie: 3 III -3 XII 1961, w związku z wyjazdem prof. W. Żuka do Uppsali, zastępstwo pełnił prof. Krzysztof Tatarkiewicz
  • ** W okresie: 1 IX 1965 do 30 V 1966, w związku z urlopem naukowym prof. J. Krzyża, zastępstwo pełnił doc. Jarosław Ościk, natomiast obowiązki prodziekana na ten okres przejął doc. Kazimierz Sykut.
  • *** Brak danych w Archiwum, dotąd nie przekazano protokołów Rady Wydziału
  • **** W okresie: 1 II-30 VI 1971- p. o. Dziekana

 

Uwaga! Poniższe dane mogą być niepełne z powodu braku kompletu dokumentów w Archiwum. Nie ma też akt Rad Wydziałów: Artystycznego, Filozofii i Socjologii oraz Politologii. O przygotowanie odpowiednich informacji należy zwrócić się do odpowiednich komórek organizacyjnych

 

Wydział

Dziekan

Prodziekani

Przyrodniczy (1944-1946)

Konstanty Strawiński (1944/45)

Jan Mydlarski (1945/46)

 

Lekarski (1944-1949)

Jan Henryk Lubieniecki(1944/45)

Feliks Skubiszewski (1945/46)

Tadeusz Kielanowski (1946/47-1948/49) 

 

Rolny (1944-1955)

Janusz Domaniewski (1944/45

Stefan Lewicki

 (1945/46-1946/47)

Henryk Romanowski (1947/48-  ???

 

Weterynaryjny (1944-1955)

p.o. Józef Parnas(1944/45)

Kazimierz Krysiak (1945/46

Alfred Trawiński (1946/47-?) 

 

Farmaceutyczny (1945-1949)

Kazimierz Kalinowski (1945/46-1948/49)

 

Matematyczno-Przyrodniczy (1946-1951)

Jan Mydlarski

(1946/47-1947/48)

Józef Motyka

(1948/49-1949/50)

Adam Bielecki

 (1950/51-30 XII 1951)

 

Matematyki, Fizyki i Chemii

(1952- 31 I 1989)

Włodzimierz Hubicki

 (1 I 1952-30 VIII 1953)

Armin Teske

(1 IX 1953-30 IX 1960)

Włodzimierz Żuk

(1 X 1960-30 IX 1962)*

Jan Krzyż

(1 X 1962-30 IX 1966)**

Jarosław Ościk

((1 X 1966-31 VIII 1970)

Kazimierz Sykut

(1 X 1970-31 VIII 1972

1 II 1989 - 31 VIII 1990)

Mieczysław Subotowicz

(1 IX 1972-31 VIII 1975)

Eligiusz Złotkiewicz

(1 IX 1975- 31 VIII 1980)

Stanisław Szpikowski

(1 IX 1980-31 VIII 1981)

Janusz Barcicki

(1 IX 1981-31 VIII 1984)

Maksymilian Piłat

(1 IX 1984-31 VIII 1987)

Eligiusz Złotkiewicz

(1 IX 1987-31 I 1989)

Armin Teske

(1 II 1952-30 VIII 1953)

Wojciech Dymek

(1 IX 1953-31 VIII 1955)

Włodzimierz Urbański

(1 IX 1955-30 VIII 1962)

Jarosław Ościk

(1 IX 1962-31 VIII 1966

Konstanty Radziszewski

(1 IX 1966-31 VIII 1969)

Barbara Krzyżowa

(1 IX 1969-31 VIII 1981)

Jan Różyło

(1 X 1978- 31VIII 1984)

Maksymilian Piłat

(1 IX 1981-31 VIII 1984)

Jerzy Pytlarz

(1 IX 1978-31 VIII 1981)

Wanda Brzyska

1 IX 1984-31 VIII 1987)

Zdzisław Rychlik

(1 I 1986-31 VIII 1987)

Andrzej Dąbrowski

(1 IX 1987-31 I 1989)

Matematyki i Fizyki

 (1 II 1989-30 IX 2001) oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki

(od 1 X 2001)

Eligiusz Złotkiewicz

-do 31 VIII 1990)

Maksymilian Piłat

(1 IX 1990-31 VIII 1993)

Wiesław Zięba

(1 IX 1993-31 VIII 1999)

Mieczysław Budzyński

(1 IX 1999-31 VIII 2005)

Krzysztof Pomorski

(1 IX 2005-31 VIII 2008)

Zdzisław Rychlik

(1 IX 2008- 31 VIII 2012)

Maksymilian Piłat

(1 II 1989-31 VIII 1991)

Wiesław Zięba

1 IX 1991-31 VIII 1993)

Stanisław Krawczyk

(1 IX 1993-31 VIII 1999)

Witold Mozgawa

(1 IX 1999-31 VIII 2005)

Zdzisław Łojewski

(1 IX 1999-31 VIII 2005)

Stefan Z. Korczak

(1 IX 2005-31 VIII 2008)

Wiesława Kaczor

(1 IX 2005-31 VIII 2008)

Zdzisław Łotewski

(1 IX 2008-31 VIII 2012)

Stanisław Krawczyk

(1 IX 2005-31 VIII 2012) 

Chemii (od 1 II 1989-***

Kazimierz Sykut

(1 II 1989-

Andrzej Dąbrowski

1 II 1989-

Biologii i Nauk o Ziemi

(1 I 1952-30 IX 2011)

Franciszek Uhorczak

(1 I 1952- 31 VIII 1954)

Włodzimierz Zinkiewicz

(1 IX 1954-31 VIII 1958)

Kazimierz Matusiak

(1 IX 1958-31 VIII 1960)

Włodzimierz Zinkiewicz

(1 IX 1960-31 VIII 1962)

Jan Ernst

(1 IX 1962-31 VIII 1966)

Tadeusz Baszyński

(1 IX 1966-31 VIII 1972)

Bohdan Rodkiewicz

(1 IX 19720-31 VIII 1975)

Zbigniew Kawecki

(1 IX 1975-31 VIII 1981)

Stanisław Uziak

(1 IX 1981-31 VIII 1984)

Eugeniusz Gąsior

(1 IX 1984-31 VIII 1987)

Bogusław Sałata

1 IX 1987-31 VIII 1990)

Marian Harasimiuk

(1 IX 1990-31 VIII 1993)

Tadeusz Zawadzki

(1 IX 1993-31 VIII 1996)

Józef Wojtanowicz

(1 IX 1996-31 VIII 1999)

Nikodem Grankowski

(1 IX 1999-31 VIII 2005)

Alfred Towarnicki

(1 I 1952-31 VIII 1952)

Tadeusz Henzel

(1 IX 1952-31 VIII 1955)

Jan Rydzak

(1 IX 1955-31 VIII 1958)

Henryk Maruszczak

(1 IX 1958-31 VIII 1960)

Zbigniew Lorkiewicz

(1 IX 1960-31 VIII 1962)

Sergiusz Riabinin

(1 IX 1962-31 VIII 1963)

Jerzy Trojanowski

(1 IX 1963-31 VIII 1966)

Edward Micha

(1 IX 1966-30 IX 1970)

Stanisław Uziak

(1 IX 1966-31 VIII 1972)****

Wojciech Warakomski

(1 IX 1972-31 VIII 1973)

Stefan Nakonieczny

(1 IX 1973-31 VIII 1975)

Zdzisław Ilczuk

(1 IX 1973-31 VIII 1978)

Eligiusz Modrzejewski

(1 IX 1975-31 VIII 1981)

Józef Pomian

(1 IX 1979-31 VIII 1981)

Bogusław Sałata

Józef Wojtanowicz

(1 IX 1981-30 IX 1982)

 Uwaga! Brak akt Rady Wydziału po 1982 r.

Biologii i Biotechnologii

(od 1 X 2011-

Brak akt Rady Wydziału

 

Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

( od 1 X 2011-

Brak akt Rady Wydziału

 

Wydział Prawa (od 1 IX 1949-   )

(od 1 X 1970- Prawa i Administracji)

 

Aleksander Wolter

(IX 1949-31 VIII 1953)

Tadeusz Taras

(1 IX 1953-31 VIII 1957)

Adam Wiliński

(1 IX 1957-31 VIII 1962)

Józef Mazurkiewicz

(1 IX 1962-31 VIII 1964)

Tadeusz Taras

(1 IX 1964-31 VIII 1972)

Jan Malarczyk

(1 IX 1972-30 IX 1981)

Henryk Reniger

(1 X 1981-21 V 1982)

Henryk Groszyk

(1 VI 1982-31 VIII 1984)

Lech Antonowicz

(1 IX 1984-30 XI 1990)

Marek Kuryłowicz

(1 I 1991-31 VIII 1996)

Tadeusz Bojarski

(1 IX 1996-31 VIII 1999)

Leszek Leszczyński

(1 IX 1999-

Brak akt Rady Wydziału

Od 1999/2000

 

 

Tadeusz Taras

(1 IX 1952-31 VIII 1953)

Adam Wiliński

(1 III 1954-30 IX 1956)

Józef Mazurkiewicz

(1 X 1956-31 VIII 1962)

Henryk Reniger

(1 IX 1962-31 VIII 1964)

Wiesław Skrzydło

(1 IX 1964-31 VIII 1965)

Jan Malarczyk

(1 IX 1965- 31 VIII 1972)

Czesław Gofroń

(1 IX 1970-30 IX 1972)

Władysław Ćwik

(1 X 1972-30 IX 1978)

Jan Szreniawski

 (1 X 1973-30 IX 1981)

i (1 VI 1982-31 III 1984)

Artur Korobowicz

(1 X 1978-30 IX 1981)

Kazimierz Sand

(1 X 1978-30 IX 1981)

Andrzej Bałaban

(1 X 1981-31 III 1985)

Henryk Groszyk

(1 X 1981-28 II 1982)

Marek Kuryłowicz

(1 X 1981-28 II 1982)

i (1 IV 1983-31 VIII 1987)

Romuald Kmiecik

(1 V 1985-31 VIII 1987)

Jan Ziembiński

(1 III 1982-31 III 1983)-p.o.

(1 IX 1984-31 X 1988)

Antoni Pieniążek

(1 IX 1987-30 IX 1988)

Edward Skrętowicz

(1 IX 1987-30 IX 1990)

Krzysztof Chorąży

(1 XII 1988-30 IX 1990)

Wojciech Witkowski

(1 X 1988-31 VIII 1993)

Edward Ura

(1 II 1989-31 VIII 1993)

Leszek Leszczyński

(1 I 1991-31 VIII 1993)

Lech Dubel

(1 IX 1993-31 VIII 1999)

Ewa Gdulewicz

(1 IX 1993-31 VIII 1996)

Andrzej Wróbel

(1 IX 1993-31 VIII 1994)

Halina Zięba-Załucka

( 1 IX 1993-31 VIII 1999)

Aleksander Oleszko

(1 IX 1994-31 VIII 1999) 

Humanistyczny

(od 1 I 1952-

Józef Garbacik

1 I 1952-31 VIII 1954)

Kazimierz Myśliński

(1 IX 1954-31 VIII 1955)

1 IX 1955-31 VIII 1962)

Leon Kaczmarek

(1 IX 1955-31 VIII 1958)

Jan Dobrzański

(1 IX 1958-31 VIII 1959)

Tadeusz Mencel

(1 IX 1962-31 VIII 1964)

1 IX 1969-31 VIII 1970)

Stanisław Krzykała

(1 IX 1964-31 VIII 1969)

Stanisław Tworek

(1 IX 1970-31 VIII 1975)

 

Brak akt Rady Wydziału od roku 1972/73

 

Kazimierz Myśliński

(1 III 1953-31 VII 1954)

Leon Kaczmarek

(1 IX 1954-31 VIII 1957)

Henryk Zins

(1 IX 1957-31 VIII 1958)

1 IX 1960-31 VIII 1962)

Stanisław Krzykała

(1 IX 1958-31 VIII 1960)

(1 IX 1962-31 VIII 1964)

Zdzisław Cackowski

(1 IX 1964-31 VIII 1966)

Natalia Reuttowa

(1 IX 1964-31 VIII 1969)

Paweł Smoczyński

((1 IX 1966-31 VIII 1969)

Roman Kamienik

(1 XI 1968-31 XII 1968)

Alina Aleksandrowicz

(1 IX 1969-31 VIII 1974)

Jan Gurba

(1 IX 1969-31 VIII 1970)

(1 IX 1975-30 VIII 1978)

Bohdan Dziemidok

(1 IX 1972-31 VIII 1975) 

Ekonomiczny

(od 15 II 1965-

Zdzisław Lewandowski

(15 II 1965-31 V 1968)

Władysław Holtzman

(1 VI 1968-31 VIII 1969)

Ryszard Orłowski

(1 IX 1969-31 VIII 1975)

1 VI 1982-31 VIII 1984)

(1 IX 1987-31 VIII 1990)

Władysław Tomaszewski

(1 IX 1975-31 VIII 1976)

Lechosław Siejak

(1 IX 1976-31 VIII 1978)

Sławomir Kozłowski

(1 IX 1978-13 XII 1981)

Zdzisław Lewandowski

(1 II 1982-21 V 1982)

(1 IX 1984-31 VIII 1987)

Jan Zalewa

(1 IX 1990-31 VIII 1993)

Urszula Wich

(1 VIII 1993-31 VIII 1996)

Jerzy Węcławski

(1 IX 1996-31 VIII 2002)

(1 IX 2008-31 VIII 2012)

Piotr Karpuś

( 1 IX 2002-31 VIII 2005)

Elżbieta Skrzypek

(1 IX 2005-31 VIII 2008)

Augustyn Woś

(15 II 1967-31 VIII 1968)

Ryszard Orłowski

(15 II 1966- 31 VIII 1969)

Zbigniew Mitura

(1 IX 1968- 31 VIII 1981)

(1 II 1982- 31 VIII 1984)

Zbigniew Adamowski

(1 IX 1969-31 VIII 1972)

Tadeusz Brzyski

(1 IX 1976-31 VIII 1978)

Marcin Jełowicki

(1 X 1972-30 VI 1974)

Witold Kurek

(1 IV 1975-30 XI 1981)

(18 I 1982-31 VIII 1987)

 Jan Zalewa

(1 IX 1978-31 VIII 1981)

(1 IX 1984-31 VIII 1987)

Maria Frydrychiewicz

(1 IX 1981-31 V 1982)

Wich Urszula

(1 IX 1982- 31 VIII 1984)

(1 IX 1987-31 VIII 1991)

Stefan Ogrodnik

(1 IX 1984-31 VIII 1987)

Piotr Karpuś

(1 IX 1990- 31 VIII 1992)

(1 IX 1996-31 VIII 2000)

Jerzy Węcławski

(1 I 1990- 31 VIII 1993)

Jerzy Kitowski

(1 IX 1992 -31 VIII 1996)

((1 IX 1999-31VIII 2000)

Marian Żukowski

(1 IX 1993-31 VIII 1996)

Elżbieta Skrzypek

(1 IX 1995-31 VIII 1996)

Henryk Mamcarz

(1 IX 1999-31 VIII 2002)

Oprócz wymienionego wyżej W. Kurka prodziekanami ds. Filii w Rzeszowie byli: Jerzy Kitowski, Leszek Kuncewicz, Tomasz Opas, Stanisław Wacławowicz.

 

Pedagogiki i Psychologii

(od 1 IX 1974-

Karol Poznański

(1 IX 1973- 31 VIII 1981)

27 V 1982-31 VIII 1984)

Zofia Sękowska

(1 IX 1981-21 V 1982)-rez.

Marceli Klimkowski

1 IX 1987-31 VIII 1990)

1 IX 1990-31 VIII 1991-p.o.

Stanisław Popek

(1 IX 1984-31 VIII 1987)

(1 IX 1992-31 VIII 1996)

Marian Ochmański

(1 IX 1996-31 VIII 2000)

 

Brak akt Rady Wydziału

Maria Cackowska

(1 IX 1973-31 X 1974)

Leon Koj

(1 IX 1973-31 VIII 1978)

Mieczysław Marczuk

(1 IX 1975-30 XI 1980)

(1 VI 1982-31 VIII 1984)

Stanisław Popek

(1 IX 1976-31 VIII 1979)

(1 IX 1981-31 VIII 1984)

Florian Bartmiński

(1 IX 1981-21 V 1982)-rez.

Wanda Wrońska-Węcław

(1 IX 1981-27 V 1982)

Marian Stelmasik

1 IX 1981 - 27 V 1984

Ryszard Kucha

(1 IX 1984-31 VIII 1987)

(1 VII 1989-30 XI 1990)

1 IX 1993-31 VIII 1999)

Andrzej Pielecki

(1 IX 1993-31 VIII 1996)

Sabina Guz

(1 IX 1996-31 VIII 1999)