Doktorzy honoris causa (1950-2016)

Sporządzono w Archiwum UMCS
* - data podjęcia uchwały przez senat

Lp.

Imię i nazwisko

Kraj/miejsce pracy

Dziedzina

Promotor

Data wręczenia

Sygnatura
1.

Fryderyk Joliot-Curie

Francja/Uniwersytet Sorbona w Paryżu 

fizyka

prof. dr hab. Stanisław Ziemecki

16 XI 1950
(22 XII 1949)*

S 4/668 II

2.

Irena Joliot-Curie

Francja/Komitet ds. Energii Atomowej

fizyka

prof. dr hab. Stanisław Ziemecki

16 XI 1950
(22 XII 1949)*

S 4/668 II 

3.

Eugeniusz K. Łazarenko

ZSRR/Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie

biologia/geologia

prof. dr hab. Franciszek Uhorczak 

6 IV 1962

(4 X 1961)*

S 4/669 

4.

Dymitr L. Pochylewicz

ZSRR/Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie

historia

 prof. dr hab. Kazimierz Myśliński

23 X 1970 

(23 IV 1970)*

 S 4/668/VIII

5.

Paolo Buffa

Włochy/Uniwersytet w Modenie

mikrobiologia

prof. dr hab. Zbigniew Lorkiewicz 

23 X 1970

(23 IV 1970)*

S 4/668 I;IV 

6.

Władysław Szafer

Polska/ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

botanika

prof. dr hab. Adam Paszewski 

23 X 1970 

(23 IV 1970)*

S 4/668 III;I 

7.

Sándor Szalay

Węgry/Instytut Fizyki Jądrowej w Debreczynie 

fizyka 

prof. dr hab. Włodzimierz Żuk 

23 X 1970

(23 IV 1970)* 

S 4/668 VII;I 

8.

Grzegorz Leopold Seidler

 Polska/UMCS w Lublinie

 prawo

prof. dr hab. Józef Mazurkiewicz 

23 X 1970

(23 IV 1970)*

 S 4/668 VI;I

9.

Aleksander R. Łuria

ZSRR/Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie 

psychologia 

prof. dr hab. Zdzisław Cackowski 

5 XII 1974

(23 X 1974)*

S 4/668 I 

10.

Bruno F. Straub

Węgry/Węgierska Akademia Nauk 

biochemia 

prof. dr hab. Jerzy Trojanowski 

5 XII 1974 

(23 X 1974)*

S 4/668 I 

11.

Jan Leja

 Kanada/Uniwersytet w Vancouver

fizyka/chemia 

prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki 

18 V 1976 

(29 III 1974)*

S 4/668 I

12.

Stefan Kieniewicz

Polska/Uniwersytet Warszawski 

historia 

prof. dr hab. Tadeusz Mencel 

18 V 1976 

(20 IX 1974)*

S 4/668 I 

13.

Jacob Kistemaker

 Holandia/Instytut Fizyki Atomowej i Molekularnej w Amsterdamie

fizyka 

prof. dr hab. Bogdan Adamczyk 

23 X 1978

(22 IX 1978)* 

 S 4/668 V;I 

14.

Witold Czachórski

Polska/Uniwersytet Warszawski 

prawo 

prof. dr hab. Grzegorz Ignatowicz 

23 X 1979 

(21 IX 1979)*

Org. 1/19a 

15.

Mikołaj G. Maksymowicz

ZSRR/Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie 

matematyka 

prof. dr hab. Zdzisław Lewandowski 

16 V 1980 

(29 II 1980)*

 

16.

Wacław Szybalski

USA/Uniwersytet Wisconsin - USA

mikrobiologia 

prof. dr hab. Zbigniew Lorkiewicz 

16 V 1980 

(29 II 1980)*

 

17.

Tadeusz Tomaszewski

Polska/Uniwersytet Warszawski 

psychologia 

prof. dr hab. Zofia Sękowska 

23 X 1980

(26 IX 1980)*

S 4/668 IX 

18.

Bohdan Dobrzański

Polska/AR w Lublinie

rolnictwo

prof. dr hab. Stanisław Uziak

23 X 1980

(27 VI 1980)*

 

19.

Narcyz Łubnicki

 Polska/UMCS w Lublinie

filozofia 

prof. dr hab. Zdzisław Cackowski 

23 X 1982 

(24 IX 1982)*

 

20.

Adam Paszewski

Polska/UMCS w Lublinie

 biologia

prof. dr hab. Tadeusz Baszyński 

21 I 1984 

(21 XII 1983)*

Org. 9/58 

21.

Qazi Ibadur Rahman

 Indie/ Kanada — Uniwersytet w Montrealu 

matematyka 

prof. dr hab. Jan Krzyż 

16 III 1984

(XI 1983 ?)* 

 

Org. 9/56 

22.

Józef F.K. Huber

 Austria/Uniwersytet w Wiedniu

chemia 

prof. dr hab.  Andrzej Waksmundzki

29 III 1985

(26 IX 1984)*

 Org. 9/57

23.

Andrzej Waksmundzki

 Polska/UMCS w Lublinie

chemia 

 prof. dr hab. Janusz Barcicki

29 III 1985

(19 XII 1984)*

 Org. 9/59

24.

Alfred Jahn

Polska/Uniwersytet Wrocławski 

 geomorfologia

prof. dr hab.  Henryk Maruszczak

28 XI 1985

(27 IX 1985)*

Org. 9/60 

25.

Rudolf Kirchschläger

Austria/Premier Austrii 

 prawo

prof. dr hab. Grzegorz Leopold Seidler 

22 X 1986

(18 XII 1985)*

Org. 9/61 

26.

Maria Kuncewiczowa

Polska 

 literatura

 prof. dr hab. Lech Ludorowski

18 V 1989

(3 V 1989)*

 Org. 9/62

27.

Willy Brandt

RFN/ Kanclerz RFN

prawo/nauki polityczne  

prof. dr hab. Jan Malarczyk 

2 VI 1993 (pośmiertnie) 

(30 V 1990)*

 Org. 9/65

28.

Władysław Kunicki-Goldfinger

Polska/PAN w Warszawie 

 mikrobiologia

prof. dr hab. Zbigniew Lorkiewicz 

7 VI 1990 

(28 III 1990)*

Org. 9/64 

29.

Egon Matijewić

 Jugosławia/USA Uniwersytet w Nowym Jorku

 chemia

 prof. dr hab. Jerzy Szczypa

24 X 1990

(19 IX 1990)*

 Org. 9/63

30.

Tomas Venclova

Litwa/USA Uniwersytet w Yale 

 literatura

prof. dr hab. Jerzy Święch 

24 X 1991 

(25 IX 1991)*

Org. 9/66 

31.

Nikita I. Tołstoj

Rosja/Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie

 literatura

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński 

27 V 1992

(13 XI 1991)*

Org. 9/68 

32.

Aniela Chałubińska

 Polska/UMCS w Lublinie

 geografia

 prof. dr hab. Henryk Maruszczak

22 X 1992

(24 VI 1992)*

Org. 9/67 

33.

Jerzy Minczewski

Polska/Politechnika Warszawska 

chemia 

prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki 

22 X 1992

(1 IV 1992)*

Org. 9/69 

34.

Klaus Dietrich

Niemcy/Uniwersytet w Monachium 

 fizyka

 prof. dr hab. Stanisław Szpikowski

22 X 1993 

(19 V 1993)*

 Org. 9/70

35.

Norman Davies

Wielka Brytania/Uniwersytet w Londynie 

historia 

 prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski

10 XI 1993

(16 IV 1993)*

 Org. 9/71

36.

Wilhelm A. Steele

USA/Uniwersytet w Pensylwanii 

chemia 

 prof. dr hab. Władysław Rudziński

26 X 1994 

(27 IV 1994)*

 

37.

Jerzy Ignatowicz

Polska/UMCS w Lublinie

 prawo

prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska 

28 X 1994

(29 VI 1994)*

 

38.

Zbigniew Lorkiewicz

 Polska/UMCS w Lublinie

 biologia

 prof. dr hab. Bohdan Rodkiewicz

24 X 1995 

(11 X 1995)*

 

39.

Paul Weingartner

 Austria/Uniwersytet w Salzburgu

 filozofia

prof. dr hab. Leon Koj 

15 XI 1995 

(15 III 1995)*

 

40.

Marcel Storme

Belgia/Uniwersytet w Gandawie 

prawo 

prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk 

20 XII 1995

(6 XII 1995)*

 

41.

Jan Karski

Polska/USA Uniwersytet Georgia 

 historia

prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski 

28 VII 1995

(28 IV 1995)*

 

42.

Hubert Greppin

 Szwajcaria/Uniwersytet w Genewie

 biologia

 prof. dr hab. Jerzy Łobarzewski

15 V 1996

(6 III 1996)*

 

43.

Gustaw Herling-Grudziński

Polska/Włochy 

literatura 

 prof. dr hab. Jerzy Święch

21 V 1997

(19 III 1997)*

 

44.

Tadeusz Baszyński

 Polska/UMCS w Lublinie

 biologia

prof. dr hab. Bohdan Rodkiewicz 

14 I 1998

(25 VI 1997)*

 

45.

Andrzej Hrynkiewicz

 Polska/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 fizyka

prof. dr hab. Mieczysław Budzyński 

26 X 1998

(11 III 1998)*

 

46.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

 Polska/Prezes NBP

ekonomia 

 prof. dr hab. Jerzy Węcławski

25 V 1999

(28 IV 1998)*

 

47.

Wiktor Juszczenko

Ukraina/ Premier Ukrainy 

ekonomia 

 prof. dr hab. Jerzy Węcławski

27 X 2000

(27 IX 2000)*

 

48.

Jerzy Giedroyc

 Polska/Instytut Literacki "Kultura" w Paryżu

 kultura/polityka

prof. dr hab. Jan Pomorski 

27 IX 2000

(27 IX 2000)*

 

49.

Adam Sobiczewski

 Polska/PAN – Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana

 fizyka

prof. dr hab. Krzysztof Pomorski 

24 X 2001

(brak danych)*

 

50.

Teresa Skubalanka

Polska/UMCS w Lublinie

 literatura

prof. dr hab. Stanisław  Grabias 

6 XII 2002

(27 XI 2002)*

 

51.

Henryk Samsonowicz

 Polska/Uniwersytet Warszawski

 historia

prof. dr hab. Ryszard Szczygieł 

6 XII 2002

(27 XI 2002)*

 

52.

Jerzy Haber

Polska/PAN w Krakowie 

 chemia

prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki 

27 XI 2002

(27 IX 2002)*

 

53.

Kashmiri Lal Mittal

USA/New York

chemia

prof. dr hab. Emil Chibowski

24 X 2003

(30 IV 2003)*

 

54.

Pomian Krzysztof

Polska/ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

historia

prof. dr hab. Jan Pomorski

24 X 2003

(24 IX 2003)*

 

55.

Romano Prodi

Włochy 

 politologia prof. dr hab. Jacek Pietraś

28 IV 2004

(brak danych)*

 

56.

Wilhelm Kirk

USA/ Uniwersytet w Iowa 

matematyka 

prof. dr hab. Kazimierz Goebel 

26 V 2004

(26 XI 2003)*

 

57.

Stanisław Waltoś

Polska/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 prawo

prof. dr hab. Edward Skrętowicz 

22 X 2004

(26 V 2004)*

 

58.

Gunnar Öquist

Szwecja/Królewska Akademia Nauk w Szwecji 

biologia 

 prof. dr hab. Zbigniew Krupa

23 X 2004

(23 VI 2004)*

 

59.

Andrzej Legocki

 Polska/PAN w Warszawie

 biologia

 prof. dr hab. Nikodem Grankowski

 23 X 2004

(23 VI 2004)*

 

60.

Anna Wierzbicka

Australia/Uniwersytet Narodowy (Canbera) w Australii 

literatura 

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński 

22 X 2004

(26 V 2004)*

 

61.

Franciszek Ziejka

 Polska/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

literatura 

 prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

 22 VI 2005

(25 V 2005)*

 

62. 

Stephen Fischer-Galati

USA/Uniwersytet Colorado w Boulder

historia

prof. dr hab. Wiesław Krajka

19 VI 2006

(26 IV 2006)*

 

63.

Konrad Binder

Polska/Uniwersytet im. J. Gutenberga w Moguncji 

 chemia

 prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew

24 I 2007

(29 III 2006)*

 

64. Jan Baszkiewicz Polska/Uniwersytet Warszawski historia, politologia, prawo prof. dr hab. Edward Olszewski

17 VI 2008

(brak danych)*

 
65. Natalia Gorbaniewska Polska, Rosja, Francja literatura prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda 24 X 2008  
66. Ernst Bauer USA/Arizona State University fizyka prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski

16 IV 2009

(28 V 2008)*

 
67. Jerzy Szacki Polska socjologia prof. dr hab. Zdzisław Cackowski

17 VI 2009

(26 XI 2008)*

 
68. Leopold Unger Polska publicystyka, dziennikarstwo prof. dr hab. Włodzimierz Mich

30 VI 2009

(brak danych)*

 
69. Gerhardt Ertl Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft w Berlinie fizyka, chemia prof. dr hab. Władysław Rudziński

23 X 2009

(24 VI 2009)*

 
70. Jerzy Pomianowski Polska literatura prof. dr hab. Iwona Hofman

21 X 2011

(28 IX 2011)*

 
71. Xavier Coqueret Francja/Uniwersytet w Reims chemia prof. dr hab. Barbara Gawdzik

20 VI 2012

 (23 V 2012)*

 
72. Frank Wilczek USA/Massachusetts Institute of Technology, USA fizyka prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński

17 IX 2012

(28 V 2008)* 

 
73. Mykoła Grygorowicz Krykun Ukraina/ emerytowany prof. Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki historia prof. dr hab. Henryk Gmiterek

24 X 2012

(26 IX 2012)* 

 
74. Vladimir Moiseevich Gun’ko Ukraina/Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie chemia prof. dr hab. Roman Leboda

27 XI 2013

 (25 IX 2013)*

 
75 Jean Poesen Belgia/Katolicki Uniwersytet w Leuven Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku geografia prof. dr hab. Marian Harasimiuk 

24 IV 2014

(26 II 2014)*

 

 
76 Bogusław Śliwierski

Polska/Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie/ Akademia

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

pedagogika prof. dr hab. Stanisław Popek

23 V 2014

(26 III 2014)*

 
77 Roman Hauser Polska/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prawo prof. dr hab. Leszek Leszczyński 

25 VI 2014 

(brak danych)*

 

78

 

 

Skarżyński Henryk

 

Polska/Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  otorynolaryngologia, audiologia, foniatria  prof. dr hab. Stanisław Grabias 

29 IX 2014

(28 V 2014)*

 

79

Rotfeld Adam Daniel

Polska/

Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytet Warszawski

 

politologia prof. dr hab. Iwona Hofman

22 X 2014

(25 VI 2014)*

 

80

Łoś-Nowak Teresa

Polska/ Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Politologii

politologia prof. dr hab. Marek Pietraś

14 XII 2016 r.
(23 XI 2016 r.)*