Zaproszenie do udziału w VII FoA

Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS serdecznie zapraszają do uczestnictwa w VII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”, który odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konkurs ma charakter drużynowy (jedną szkołę może reprezentować maksymalnie jedna drużyna składająca się z trzech uczniów) i został podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju (limit słów: 250) na jeden z trzech proponowanych tematów:

  1. Is America still the country of opportunity?”,
  2. „What do foreigners love or hate about America?”,
  3. „What is your view of the U.S.A in 2050?”.

Esej zostanie oceniony przez Komisję Konkursową według takich kryteriów, jak wartość merytoryczna, język oraz innowacyjność. Etap drugi będzie etapem pisemnym, polegającym na rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego, po czym do etapu finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w quizie kulturowym wzbogaconym o elementy multimedialne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram VII edycji Konkursu Językowego „Faces of America”:

  • do 11.02.2022 r. – przesłanie eseju na adres mailowy: konkurs.umcs@umcs.pl,
  • 1.03.2022 r. – ogłoszenie i poinformowanie o wynikach I etapu przez komisję konkursową,
  • 21.03.2022 r. – etap II i III (w trakcie Drzwi Otwartych UMCS).

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS: mgr Tomasz Trautman – kierownik Zespołu Lektorów Języka Angielskiego, mgr Magdalena Stafińska – lektor oraz mgr Wiesław Dacka – starszy wykładowca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oryginalne gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, najlepsi zaś cenne nagrody rzeczowe. Nagrody wręczą prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, mgr Piotr Kaczmarzyk – dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz mgr Wirginia Gieryng-Wójtowicz – dyrektor Centrum Promocji UMCS.

Kwestie merytoryczne:

mgr Magdalena Stafińska
magdalena.stafinska@mail.umcs.pl, (81) 537-50-62

mgr Wiesław Dacka
wieslaw.dacka@mail.umcs.pl, (81) 537-50-62

Kwestie organizacyjne:

dr Monika Baczewska-Ciupak
monika.baczewska-ciupak@mail.umcs.pl, (81) 537-57-15

Załączniki