Zajęcia dla Szkół Partnerskich UMCS

Uczniowie dwóch Szkół Partnerskich UMCS wzięli udział w webinariach na temat zdrowego stylu życia oraz savoir-vivre'u.

10 lutego br. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu uczestniczyli w webinarze "Jak skutecznie kształtować swoje zdrowie? Zdrowy styl życia dla opornych". Zajęcia przeprowadziła mgr Anna Dudkowski-Sadowska z Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

W trakcie spotkania uczniowie zapoznali się ze społeczno-ekologicznymi uwarunkowaniami zdrowia oraz wynikami badań socjomedycznych. Następnie w oparciu o udostępniony arkusz obserwacji mieli możliwość scharakteryzowania swojego stylu życia oraz dokonania jego krytycznej oceny (identyfikacji zachowań pro- i antyzdrowotnych). Dzięki informacjom przekazanym podczas zajęć, uczniowie według własnych preferencji mogą wprowadzić konieczne modyfikacje w swoim stylu życia, takie jak eliminację zachowań antyzdrowotnych oraz wprowadzenie/utrwalenie zachowań korzystnych dla zdrowia. 

Z kolei uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie 11 lutego br. wzięli udział w webinarze „Savoir-vivre jako sztuka życia”. Szkolenie przeprowadziła pani Anna Otremba – studentka drugiego roku II stopnia Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami dobrych manier. Słuchacze dzięki szkoleniu zdobyli wiedzę na temat reguł kulturalnego sposobu bycia, zarówno w środowisku biznesowym, jak i towarzyskim. Uczestnicy warsztatu zapoznali się z zakresem pojęcia „savoir-vivre’u”, zasadami kulturalnej komunikacji, a także ze sposobami budowania profesjonalnego wizerunku w życiu codziennym, Internecie oraz w mediach społecznościowych. Dzięki przykładom wykorzystywania wiedzy z zakresu dobrych manier w konkretnych sytuacjach, uczniowie mieli możliwość odniesienia zgromadzonej wiedzy do realnych zdarzeń. Uczestnicy szkolenia wymienili również z prowadzącą swoje spostrzeżenia na temat wybranych zagadnień, co dało początek dalszym rozważaniom, dotyczącym kultury osobistej.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

    Aktualności

    Data dodania
    14 lutego 2022