"Zadania archiwisty w dobie cyfryzacji vol. 2: Potrzeby edukacyjne archiwistów"

25 października 2019 r. w Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa na temat "Potrzeb edukacyjnych archiwistów".

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym w ramach cyklu konferencji pt. "Zadania archiwisty w dobie cyfryzacji".

Podczas obrad poruszono zagadnienie systemu kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji w Polsce, starych i nowych nauk pomocniczych archiwistyki, cyfryzacji bibliotek i ewolucji zawodu bibliotekarza.

Archiwum UMCS reprezentował dr M. Kuchciak.

   

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2019