Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Biologia studia III stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Biotechnologia studia III stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Chemia studia III stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Doctoral Studies in Literature and Linguistics studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Ekonomia studia III stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Filozofia studia III stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Fizyka studia III stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Geografia studia III stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Geografia studia III stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Historia studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne) studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne) studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Brak rekrutacji
Kulturoznawstwo studia III stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Matematyka studia III stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki studia III stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii studia III stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Brak rekrutacji
Nauki o mediach studia III stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Brak rekrutacji
Nauki o polityce studia III stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Brak rekrutacji
Nauki o polityce w j. angielskim studia III stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Brak rekrutacji
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej studia III stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Brak rekrutacji
Nauki o zarządzaniu studia III stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Brak rekrutacji
Pedagogika studia III stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawo studia III stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawo studia III stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Psychologia studia III stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Socjologia studia III stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja