Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Administracja publiczna studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Analityka gospodarcza studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Analityka gospodarcza studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Animacja kultury studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Animacja kultury studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Archeologia studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Architektura informacji studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Biologia studia II stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Biotechnologia studia II stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Chemia studia II stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Chemia studia II stopnia Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Chemistry studia II stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Education and therapy (tuition-free studies) studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia II stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Otwarta rejestracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia II stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Otwarta rejestracja
Ekonomia studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Ekonomia studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Europeistyka studia II stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne, Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Filologia polska studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Filozofia studia II stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Finanse i rachunkowość studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Finanse i rachunkowość studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Fizyka studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Fizyka techniczna (1,5-roczne) studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Geografia studia II stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki społeczne, Nauki ścisłe, Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Geoinformatyka studia II stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Germanistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Gospodarka przestrzenna studia II stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Grafika studia II stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Otwarta rejestracja
Graphic Arts studia II stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Otwarta rejestracja
Hispanistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Historia studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Informatologia stosowana studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informatyka studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Intercultural communication in education and the workplace studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
International Relations studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Inżynieria nowoczesnych materiałów studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki techniczne Otwarta rejestracja
Kognitywistyka studia II stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Kryminologia studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Kryminologia studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Kulturoznawstwo studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Lingwistyka stosowana studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Logistyka studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Logistyka studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Logopedia z audiologią studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Matematyka studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Matematyka studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Matematyka w finansach studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Nauczanie matematyki i informatyki studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Nauczanie matematyki i informatyki studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Otwarta rejestracja
Pedagogika studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika specjalna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Pedagogika specjalna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Politologia studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Portugalistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Praca socjalna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Praca socjalna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawno-Administracyjny studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawno-Administracyjny studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawno-menadżerski studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawno-menadżerski studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Produkcja medialna studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Romanistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Rusycystyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Socjologia studia II stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Społeczeństwo informacyjne studia II stopnia Międzyobszarowe studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Stosunki międzynarodowe studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Stosunki międzynarodowe (ang.) studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Technologie cyfrowe w animacji kultury studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Turystyka i rekreacja studia II stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Otwarta rejestracja
Ukrainistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Otwarta rejestracja
Zarządzanie studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Zarządzanie studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Otwarta rejestracja