Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Administracja publiczna studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Analityka gospodarcza studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Analityka gospodarcza studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimi studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Animacja kultury studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Animacja kultury studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Archeologia studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Architektura informacji studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Biologia studia II stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Biotechnologia studia II stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Chemia studia II stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Chemia studia II stopnia Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Chemistry studia II stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Education and therapy (tuition-free studies) studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia II stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia II stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
Ekonomia studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Ekonomia studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Europeistyka studia II stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne, Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Filologia polska studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Filozofia studia II stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Finanse i rachunkowość studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Finanse i rachunkowość studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Fizyka studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Fizyka techniczna (1,5-roczne) studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Geografia studia II stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki społeczne, Nauki ścisłe, Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Geoinformatyka studia II stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Germanistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Gospodarka przestrzenna studia II stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Grafika studia II stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
Graphic Arts studia II stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
Hispanistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Historia studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informatologia stosowana studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informatyka studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Intercultural communication in education and the workplace studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
International Relations studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Inżynieria nowoczesnych materiałów studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki techniczne Otwarta rejestracja
Kognitywistyka studia II stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kryminologia studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kryminologia studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kulturoznawstwo studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Lingwistyka stosowana studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Logistyka studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Logistyka studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Logopedia z audiologią studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Matematyka studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Matematyka studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Matematyka w finansach studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Nauczanie matematyki i informatyki studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Nauczanie matematyki i informatyki studia II stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Pedagogika studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika specjalna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika specjalna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Politologia studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Portugalistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Praca socjalna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Praca socjalna studia II stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawno-Administracyjny studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawno-Administracyjny studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawno-menadżerski studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawno-menadżerski studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Produkcja medialna studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Romanistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Rusycystyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Socjologia studia II stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Społeczeństwo informacyjne studia II stopnia Międzyobszarowe studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Stosunki międzynarodowe studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Stosunki międzynarodowe (ang.) studia II stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Technologie cyfrowe w animacji kultury studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Turystyka i rekreacja studia II stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Ukrainistyka studia II stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie studia II stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja