Wyszukiwarka studiów

Wybierz przedmioty zdawane na maturze
Przedmioty obowiązkowe:
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Wybierz pozostałe przedmioty:

Kierunki studiów

Kierunek Stopień studiów Wydział Forma studiów Obszar kształcenia Status
Administracja publiczna studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Administracja publiczna studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Analityka gospodarcza studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Analityka gospodarcza studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Anglistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Animacja kultury studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Animacja kultury studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Archeologia studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Architektura informacji studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Biologia studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Biologia, specjalność: bioanalityka studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Biologia, specjalność biologia medyczna studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Biology, Specialization: Medical Biology studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Biotechnologia studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Business Analytics studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Chemia studia I stopnia Wydział Chemii studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Chemia studia I stopnia Wydział Chemii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Chemia techniczna (4-letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
E-edytorstwo i techniki redakcyjne studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia I stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia I stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
Ekonomia studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Ekonomia studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Europeistyka studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne, Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Filologia polska studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Filozofia studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Finanse i rachunkowość studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Finanse i rachunkowość studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Fizyka studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Fizyka techniczna (3,5 letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Geografia studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki społeczne, Nauki ścisłe, Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Geoinformatyka (3,5 letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Germanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Gospodarka przestrzenna (3,5 letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Hispanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Historia studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Informatyka studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
International Relations (tuition-free studies) studia I stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Otwarta rejestracja
Inżynieria nowoczesnych materiałów (3,5-letnie inżynierskie) studia I stopnia Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki techniczne Zamknięta rekrutacja
Jazz i muzyka estradowa studia I stopnia Wydział Artystyczny studia stacjonarne Sztuka Zamknięta rekrutacja
Kognitywistyka studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Kreatywność społeczna studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki humanistyczne, Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kryminologia studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kryminologia studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Kulturoznawstwo studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Lingwistyka stosowana studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Logistyka studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Logistyka studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Logopedia z audiologią studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Matematyka studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Matematyka w finansach studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Nauczanie matematyki i informatyki studia I stopnia Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki studia stacjonarne Nauki ścisłe Zamknięta rekrutacja
Pedagogika studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Pedagogika studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Politologia studia I stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Polsko-Niemieckie Studia Kulturowe i Translatorskie studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Portugalistyka: studia portugalsko - brazylijskie studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Praca socjalna studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Praca socjalna studia I stopnia Wydział Pedagogiki i Psychologii studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Prawno-Administracyjny studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawno-Administracyjny studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawno-biznesowy studia I stopnia Wydział Ekonomiczny, Wydział Prawa i Administracji studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Prawno-biznesowy studia I stopnia Wydział Ekonomiczny, Wydział Prawa i Administracji studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Produkcja medialna studia I stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Public relations i zarządzanie informacją studia I stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Romanistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Rusycystyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Socjologia studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Społeczeństwo informacyjne studia I stopnia Międzyobszarowe, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Stosunki międzynarodowe studia I stopnia Wydział Politologii i Dziennikarstwa studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Technologie cyfrowe w animacji kultury studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Tourism Management - (tuition-free studies) studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Turystyka historyczna studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Turystyka i rekreacja studia I stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej studia stacjonarne Nauki przyrodnicze Zamknięta rekrutacja
Ukrainistyka studia I stopnia Wydział Humanistyczny studia stacjonarne Nauki humanistyczne Zamknięta rekrutacja
Wychowanie fizyczne studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Wychowanie fizyczne studia I stopnia Wydział Zamiejscowy w Puławach studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Zarządzanie studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja
Zarządzanie studia I stopnia Wydział Ekonomiczny studia niestacjonarne (zaoczne) Nauki społeczne Brak rekrutacji
Zarządzanie w politykach publicznych studia I stopnia Wydział Filozofii i Socjologii studia stacjonarne Nauki społeczne Zamknięta rekrutacja