Wysokiej rozdzielczości mapa rozmieszczenia wąwozów w Afryce

Zaprszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem prof. dr Jeana Poesena (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) wydanym w Environmental Research:

De Geeter S., Verstraeten G., Poesen J., Campforts B., Vanmaercke M., 2023. A data driven gully head susceptibility map of Africa at 30 m resolution. Environmental Research, 224, 115573. https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115573

Przewidywanie erozji wąwozów w skali kontynentu jest istotnym wyzwaniem w nowoczesnym modelowaniu. Ponadto, zbiory danych odzwierciedlające procesy erozji wąwozów są nadal dość rzadkie, zwłaszcza w Afryce. Niniejsze badania mają na celu wypełnienie tej luki poprzez zebranie obszernego zestawu danych i opracowanie solidnego, empirycznego modelu, który przewiduje analizy gęstości czół wąwozu w wysokiej rozdzielczości dla kontynentu afrykańskiego. Opracowaliśmy logistyczny model prawdopodobieństwa w rozdzielczości 30 m, który przewiduje prawdopodobieństwo wystąpienia czoła wąwozu przy użyciu obecnie dostępnych źródeł danych GIS. Do kalibracji i walidacji tego modelu wykorzystaliśmy nową bazę danych 31 531 systemów wąwozowych, odwzorowanych w 1216 miejscach w całej Afryce. Dokładna lokalizacja wszystkich obiektów ręcznie wyznaczona przez przeszkolonych ekspertów przy użyciu zdjęć o wysokiej rozdzielczości dostępnych w Google Earth. Pozwoliło to na wydobycie szczegółowych informacji nt. wąwozów. Zmienne uwzględnione w naszym modelu empirycznym to topografia, klimat, roślinność, charakterystyka gleb i kontekst tektoniczny. Są one zgodne z naszym obecnym, opartym na procesach, rozumieniem powstawania i ewolucji wąwozów. Model pokazuje, że występowanie wąwozów zależy głównie od stromości zbocza, tekstury gleby i pokrywy roślinnej, a w mniejszym stopniu od intensywności opadów i aktywności tektonicznej. Kombinacja tych czynników pozwala na solidne i dość wiarygodne przewidywanie występowania czół wąwozów, przy czym Areas Under the Curve dla walidacji wynosi około 0,8. Na podstawie tych wyników przedstawiamy pierwszą mapę podatności występowania wąwozów dla Afryki w rozdzielczości 30 m.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Environmental Research to 100 punktów

Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2023