Wykład prof. Stefaana Poedtsa pt. „Space weather: problems and solutions"

Zapraszamy na wykład popularnonaukowy prof. Stefaana Poedtsa pt. „Space weather: problems and solutions", podczas którego zgłębione zostaną tajniki astrofizyki Słońca, pogody kosmicznej oraz jej oddziaływania na Ziemię. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 31 maja br., o godz. 13:00 w Auli Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (ul. Akademicka 9, Lublin).

Coraz częściej słyszymy o aktywności Słońca. Dlaczego tak jest? Cząstki docierające do Ziemi z wiatrem słonecznym mogą wywołać burzę magnetyczną, która jest w stanie wpłynąć na funkcjonowanie satelitów, telefonów komórkowych oraz sieci elektroenergetycznej. Szacuje się, że gdyby dziś doszło do powtórki burzy słonecznej z 1859 r., zwanej „incydentem Carringtona", masowa awaria transformatorów mogłaby pogrążyć rozwinięte kraje w ogromnym chaosie w związku z długotrwałym brakiem prądu. Czy wiedzieli jednak Państwo, że niespokojne Słońce ma również znaczący wpływ na ludzki organizm? Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o kosmicznej pogodzie i jej wpływie na życie ziemskie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wykładzie.

Zapisy na wydarzenie prowadzone są na stronie.

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim.

Prof. Stefaan Poedts jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) oraz Instytutu Fizyki UMCS, a także członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA Space Weather Working Team). To światowej sławy specjalista w obszarze badań Słońca, pogody słonecznej oraz jej oddziaływania na Ziemię. ESA korzysta z osiągnięć profesora w przewidywaniu oddziaływania burz słonecznych na Ziemię.

Wykład realizowany jest w ramach Programu Visiting Professors in Lublin. To inicjatywa Urzędu Miasta Lublin, zainspirowana działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni. Celem Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku miasta, jako przyjaznego środowisku naukowemu; wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania oraz utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    26 maja 2022