Wykład "Podstawy prawa cywilnego" dla uczniów Szkoły Partnerskiej

W dniu 4.02.2022 r. odbył się wykład „Podstawy prawa cywilnego” dla uczniów Szkoły Partnerskiej UMCS – I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

Zajęcia w formie zdalnej przeprowadziła dr Magdalena Deneka z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Na wykładzie krótko scharakteryzowano podstawowe różnice między prawem publicznym i prawem prywatnym, omówiono miejsce prawa cywilnego w systemie prawa oraz jego zakres, a także przedstawiono zasadę autonomii prywatnej i zasadę równorzędności. Uwagi w czasie wykładu dotyczyły ponadto podmiotów prawa cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, pojęcia czynności prawnej, pojęcia oświadczenia woli oraz rodzajów czynności prawnych ze względu na strony.

Zajęcia zostały przeprowadzone  w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze Szkołami Partnerskimi.

 

    Aktualności

    Data dodania
    7 lutego 2022