Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Katarzyna Dudka
Instytut Nauk Prawnych / Katedra Postępowania Karnego

Zainteresowania naukowe: prawo karne procesowe i materialne, prawo dyscyplinarne, prawa człowieka, prawna ochrona zwierząt, problematyka przemocy domowej

tel. 81 537 52 44
e-mail: katarzyna.dudka@umcs.pl

Dr Paweł Sadowski
Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

Zainteresowania naukowe:

tel. 81 537 51 47
e-mail: pawel.sadowski@poczta.umcs.lublin.pl