Wydział Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Katarzyna Dudka

Instytut Nauk Prawnych/Kierownik Katedry Postępowania Karnego
Rzecznik Praw Akademickich

Zainteresowania:

 • prawo karne procesowe i materialne
 • prawo dyscyplinarne
 • prawa człowieka
 • prawna ochrona zwierząt
 • problematyka przemocy domowej

tel. 81 537 52 44
e-mail: katarzyna.dudka@mail.umcs.pl

Dr hab. Ewa Kruk, prof. UMCS

Instytut Nauk Prawnych/Katedra Postępowania Karnego

Zainteresowania:

 • prawo karne i postępowanie karne
 • mediacja i porozumienia w procesie karnym
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • prawa małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem
 • postępowanie w sprawach o wykroczenia

tel. 81 537 57 79
e-mail: ewa.kruk@mail.umcs.pl

Dr Paweł Sadowski

Instytut Nauk Prawnych/Katedra Prawa Konstytucyjnego

Zainteresowania:

 • problematyka europejskiego oraz polskiego prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska


tel. 81 537 51 47
e-mail: pawel.sadowski@mail.umcs.pl