Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS

Instytut Pedagogiki/Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji

Zainteresowania:

 • problematyka organizacji przestrzeni edukacyjnej dziecka w przedszkolu, szkole, domu i środowisku lokalnym
 • kulturowo-społeczny wymiar wczesnej edukacji, edukacji do zrównoważonego rozwoju, edukacji w plenerze
 • partnerstwo edukacyjne i animacja środowiska lokalnego
 • zamiany programowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoskzolnej, konstruowanie programów, rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola i klas I-III
 • funkcjonowanie psychospołecznego dzieci/uczniów w różnych modelach edukacji tradycyjnej i alternatywnej
 • funkcje edukacyjne różnych instytucji i projektów lokalnyc.

e-mail: jolanta.andrzejewska@mail.umcs.pl

Dr hab. Barbara Bilewicz

Instytut Pedagogiki/Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania:

 • zabawa, rozpoznawanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci
 • funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci
 • edukacja geometryczna
 • pedagogika F. Froebla
 • innowacje pedagogiczne

tel. 81 537 63 19
e-mail: barbara.bilewicz@mail.umcs.pl

Dr Wojciech Bobrowicz

Instytut Pedagogiki/Katedra Pedagogiki Kultury

Zainteresowania:

 • edukacja medialna
 • wychowanie przez sztukę


tel. 81 537 63 86
e-mail: wojciech.bobrowicz@mail.umcs.pl

Dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS

z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii/Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Zainteresowania:

 • psychologia kliniczna
 • neuropsychologia


tel. 81 537 60 64
e-mail: aneta.borkowska@mail.umcs.pl

Dr Małgorzata Centner-Guz

Instytut Pedagogiki/Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania:

 • społeczne uwarunkowania rozwoju zainteresowań dzieci literaturą i ilustracją książkową
 • znaczenie książki w budzeniu aktywności dziecka
 • funkcjonowanie i efektywność systemu edukacyjnego Marii Montessori

tel. 81 537 63 31
e-mail: malgorzata.centner-guz@mail.umcs.pl

Dr Małgorzata Chojak

Instytut Pedagogiki/Katedra Dydaktyki /Kierownik Laboratorium Badań nad Neuroedukacją

Zainteresowania:

 • neuropedagogika i wpływ mediów na rozwój dzieci (szczególnie poznawczy), w tym problematyka cyfryzacji szkół


tel. 81 537 63 45 lub 47
e-mail: malgorzata.chojak@mail.umcs.pl

Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMCS

Instytut Pedagogiki/Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania:

 • diagnozy problemów społecznych
 • wspieranie zatrudnialności pracowników


tel. 81 537 63 09
e-mail: mbieluga@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Anna Kanios

Instytut Pedagogiki/Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania:

 • praca socjalna z osobami starszymi
 • funkcjonowanie zawodowe pracowników socjalnych
 • wykluczenie społeczne


tel. 81 537 63 09
e-mail: anna.kanios@mail.umcs.pl

Dr Małgorzata Kostka-Szymańska

Instytut Psychologii/Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej

Zainteresowania:

 • psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
 • problemy diagnozy rozwoju intelektualnego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (ASD, ADHD, niepełnosprawność intelektualna)


tel. 81 537 60 98
e-mail: malgorzata.kostka-szymanska@mail.umcs.pl

 

Dr Marzena Kowaluk-Romanek

Instytut Pedagogiki / Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej

Zainteresowania:

 • szanse i zagrożenia rozwoju dziecka
 • wczesne wspomaganie dziecka w rozwoju, diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów z trudnościami w uczeniu się
 • wsparcie i indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • praca dydaktyczna i wychowawcza w przedszkolu i szkole
 • teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli

tel. tel. 81 537 63 19
e-mail: marzena.kowaluk-romanek@mail.umcs.pl

 

Dr hab. Małgorzata Kuśpit, prof. UMCS

Instytut Pedagogiki/Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Zainteresowania:

 • psychologia osobowości i twórczości, zdolności i uzdolnienia
 • psychologia reklamy
 • psychologia sądowa
 • stres i radzenie sobie z nim przez młodzież uzdolnioną artystycznie
 • zachowania agresywne i konflikty w szkole

tel.  81 537 63 12
e-mail: malgorzata.kuspit@mail.umcs.pl 

Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

Instytut Pedagogiki/Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Zainteresowania:

 • resocjalizacja zakładowa (zakłady karne, nieletni)
 • mediacje
 • szkoła – problemy, profilaktyka


tel. 81 537 63 13
e-mail: agnieszka.lewicka@mail.umcs.pl

Dr Zbigniew Pakuła

Instytut Pedagogiki/Katedra Pedagogiki Kultury

Zainteresowania:

 • działalność kulturalna i upowszechnianie kultury
 • edukacja taneczna
 • moda - teoria, historia i współczesność


tel. 81 537 63 45
e-mail: zbigniew.pakula@mail.umcs.pl

Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS

Instytut Pedagogiki/Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej

Zainteresowania:

 • kształcenie nauczycieli
 • problematyka gender w edukacji
 • edukacyjna analiza transakcyjna
 • ukryty program szkoły
 • zachowania językowe dzieci i młodzieży w kontekście etyki i kultury mowy (członkini Zespołu Etyki Słowa przy Radzie Naukowej Języka Polskiego PAN)


tel. 81 537 63 37
e-mail: dorota.pankowska@mail.umcs.pl

Dr hab. Anna Prokopiak

Instytut Pedagogiki / Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej

Zainteresowania:

 • spektrum autyzmu
 • rewalidacja osób z niepełnosprawnością umysłową


tel. 81 537 24 98
e-mail: anna.prokopiak@mail.umcs.pl

Dr hab. Krzysztof Stachyra, prof. UMCS

Instytut Pedagogiki/Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania:

 • muzykoterapia
 • psychoterapia muzyczna
 • oddziaływanie muzyki na człowieka

tel. 81 537 63 68
e-mail: krzysztof.stachyra@mail.umcs.pl

 

Dr Marlena Stradomska

Instytut Psychologii/Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Zainteresowania:

 • suicudologia
 • profilaktyka samobójstw
 • praca z osobami z zaburzeniami natury psychicznej

tel. 81 537 63 01
e-mail: marlena.stradomska@mail.umcs.pl 

 

Dr Rafał Wawer

Instytut Pedagogiki / Katedra Pedagogiki Kultury

Zainteresowania:

 • komunikacja wizualna człowieka
 • percepcja wzrokowa człowieka, odczytywana i modyfikowana za pomocą techniki eyetrackingowej (detekcji ruchu gałek ocznych)
 • analizy diagnostyczne postrzegania historycznych przestrzeni edukacyjnych
 • analizy warstwy wizualnej w filmie i fotografii, film i animacja edukacyjna oraz ich zastosowania w procesie kształcenia


tel. 81 537 63 50
e-mail: rafal.wawer@mail.umcs.pl