Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia
Instytut Pedagogiki / Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania naukowe: zabawa, rozpoznawanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci, funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci, edukacja geometryczna, pedagogika F. Froebla, innowacje pedagogiczne.

tel. 81 537 63 19
e-mail: barbara.bilewicz@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Wojciech Bobrowicz
Instytut Pedagogiki / Katedra Pedagogiki Kultury

Zainteresowania naukowe: edukacja medialna, wychowanie przez sztukę

tel. 81 537 63 45
e-mail: wojciech.bobrowicz@umcs.lublin.pl

Dr hab. Aneta Borkowska, prof. UMCS
Instytut Psychologii / Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna, neuropsychologia

tel. 81 537 60 64
e-mail: aneta.borkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Małgorzata Centner-Guz
Instytut Pedagogiki / Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania naukowe: społeczne uwarunkowania rozwoju zainteresowań dzieci literaturą i ilustracją książkową, znaczenie książki w budzeniu aktywności dziecka, funkcjonowanie i efektywność systemu edukacyjnego Marii Montessori

tel. 81 537 63 31
e-mail: malgorzata.centner-guz@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Małgorzata Chojak
Instytut Pedagogiki / Katedra Dydaktyki

Zainteresowania naukowe: neuropedagogika i wpływ mediów na rozwój dzieci (szczególnie poznawczy), w tym problematyka cyfryzacji szkół

tel. 81 537 63 16
e-mail: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMCS
Instytut Pedagogiki / Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe: diagnozy problemów społecznych, wspieranie zatrudnialności pracowników

tel. 81 537 63 09
e-mail: mbieluga@hektor.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Anna Kanios
Instytut Pedagogiki / Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe: praca socjalna z osobami starszymi, funkcjonowanie zawodowe pracowników socjalnych, wykluczenie społeczne

tel. 81 537 63 09
e-mail: anna.kanios@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Małgorzata Kuśpit
Instytut Pedagogiki / Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Zainteresowania naukowe: psychologia osobowości i twórczości, zdolności i uzdolnienia, psychologia reklamy, psychologia sądowa

tel.  81 537 63 12
e-mail: malgorzata.kuspit@poczta.umcs.lublin.pl 

Dr Małgorzata Kostka-Szymańska
Instytut Psychologii / Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej

Zainteresowania naukowe: psychologia rozwoju dzieci
i młodzieży

tel. 81 537 60 98
e-mail: malgorzata.kostka-szymanska@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Instytut Pedagogiki / Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Zainteresowania naukowe: resocjalizacja zakładowa (zakłady karne, nieletni), mediacje, szkoła – problemy, profilaktyka

tel. 81 537 63 13
e-mail: agnieszka.lewicka@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Zbigniew Pakuła
Instytut Pedagogiki / Katedra Pedagogiki Kultury

Zainteresowania naukowe: działalność kulturalna, edukacja taneczna

tel. 81 537 63 45
e-mail: zbigniew.pakula@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS
Instytut Pedagogiki / Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej

Zainteresowania naukowe: kształcenie nauczycieli, problematyka gender w edukacji, edukacyjna analiza transakcyjna

tel. 81 537 63 37
e-mail: dorota.pankowska@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Anna Prokopiak
Instytut Pedagogiki / Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej

Zainteresowania naukowe: autyzm, rewalidacja upośledzonych umysłowo

tel. 81 537 24 98
e-mail: anna.prokopiak@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Krzysztof Stachyra
Instytut Pedagogiki / Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania naukowe: muzykoterapia, psychoterapia muzyczna, oddziaływanie muzyki na człowieka

tel. 81 537 63 30
e-mail: krzysztof.stachyra@poczta.umcs.lublin.pl

 

Dr Rafał Wawer
Instytut Pedagogiki / Katedra Pedagogiki Kultury

Zainteresowania naukowe: komunikacja wizualna człowieka, percepcja wzrokowa człowieka, odczytywana i modyfikowana za pomocą techniki eyetrackingowej (detekcji ruchu gałek ocznych), analizy diagnostyczne postrzegania historycznych przestrzeni edukacyjnych, analizy warstwy wizualnej w filmie i fotografii, film i animacja edukacyjna oraz ich zastosowania w procesie kształcenia.

tel. 81 537 63 50
e-mail: rafal.wawer@poczta.umcs.lublin.pl

Mgr Jonasz Wethacz
Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny

Zainteresowania naukowe: transseksualizm, zespół Aspergera

tel. 81 537 60 63
e-mail: jonasz.wethacz@poczta.umcs.lublin.pl