Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dr Piotr Bartmiński
Instytut Nauk o ziemi i Środowisku/Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoiinformacji

Zainteresowania: pedologia (m. in. jakość gleb, erozja gleb), wykorzystanie dronów, skaning laserowy.

tel. 81 537 68 95; 607 502 432
e-mail: piotr.bartminski@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Sebastian Bernat 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zainteresowania naukowe: ochrona środowiska, parki narodowe, zanieczyszczenia, zmiany krajobrazu.

tel. 81 537 68 05
e-mail: sebastian.bernat@umcs.pl

Dr Mateusz Dobek
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku/Katedra Hydrologii i Klimatologii

Zainteresowania: meteorologia, klimatologia (m. in. zmiany klimatyczne, ulewy, susze, pożary).

tel. 81 537 68 18
e-mail: mateusz.dobek@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Rektor UMCS
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku/Katedra Geomorfologii i Paleogeografii 


Zainteresowania naukowe: środowisko przyrodnicze, zmiany klimatyczne, geologia i geomorfologia obszaru lubelskiego.
 
tel. 81 537 68 43
e-mail:prorekt@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Grzegorz Gajek
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku/Katedra Gologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji

Zainteresowania naukowe: speleologia, geologia, geomorfologia, jaskinie, wulkany, trzęsienia ziemi, lodowce.

tel. 81 537 68 85
e-mail: gajcy@umcs.pl

Dr Andrzej Jakubowski
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania: politologia (m. in. współpraca transgraniczna, rozwój regionalny), gospodarka komunalna.

tel. 81 537 68 24
e-mail: andrzej.jakubowski@poczta.umcs.lublin.pl

 

Dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Geomorfologii i Paleogeografii 

Zainteresowania naukowe: geografia polityczna, migracje, mniejszości narodowe i etniczne, konflikty, problemy globalne, rozwój regionalny.

tel. 81 537 68 25
e-mail: wojciech.janicki@umcs.pl

Dr Renata Krukowska
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Zainteresowania naukowe: turystyka, regiony i walory turystyczne.

tel. 81 537 68 52
e-mail: renata.krukowska@umcs.pl

Dr hab. Michał Łuszczuk
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania naukowe: politologia, Arktyka.

tel. 81 537 68 99
e-mail: michal.luszczuk@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku/Katedra Hydrologii i Klimatologii

Zainteresowania naukowe: hydrologia, powodzie.

tel. 81 537 68 76
e-mail: katarzyna.miesiakwojcik@umcs.pl

Dr inż. Anna Sawicka
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zainteresowania naukowe: gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie i planowanie miast.

e-mail: anna.sawicka@umcs.pl