Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dr Piotr Bartmiński

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku/Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji

Zainteresowania:

 • pedologia (m.in. jakość gleb, erozja gleb)
 • wykorzystanie dronów
 • skaning laserowy

tel. 81 537 68 89
e-mail: piotr.bartminski@mail.umcs.pl

Dr hab. Sebastian Bernat, prof. UMCS

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zainteresowania:

 • ochrona środowiska
 • parki narodowe
 • zanieczyszczenia
 • zmiany krajobrazu

tel. 81 537 68 05
e-mail: sebastian.bernat@mail.umcs.pl

Dr Mateusz Dobek

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku/Katedra Hydrologii i Klimatologii

Zainteresowania:

 • meteorologia
 • klimatologia (m.in. zmiany klimatyczne, ulewy, susze, pożary)

tel. 81 537 68 03
e-mail: mateusz.dobek@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Rektor UMCS
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku/Kierownik Katedry Geomorfologii i Paleogeografii 

Zainteresowania:

 • środowisko przyrodnicze
 • zmiany klimatyczne
 • geologia i geomorfologia obszaru lubelskiego

 
tel. 81 537 68 43 81 lub 537 51 07
e-mail: radoslaw.dobrowolski@mail.umcs.pl

Dr Grzegorz Gajek

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku/Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji

Zainteresowania:

 • speleologia
 • geologia
 • geomorfologia
 • jaskinie
 • wulkany
 • trzęsienia ziemi
 • lodowce

tel. 81 537 68 85
e-mail: grzegorz.gajek@mail.umcs.pl

Dr Andrzej Jakubowski

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania:

 • politologia (m.in. współpraca transgraniczna, rozwój regionalny)
 • gospodarka komunalna

tel. 81 537 68 24
e-mail: andrzej.jakubowski@mail.umcs.pl

 

Dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Kierownik Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania:

 • geografia polityczna
 • migracje
 • mniejszości narodowe i etniczne
 • konflikty, problemy globalne
 • rozwój regionalny


tel. 81 537 68 25 lub 537 69 94 (sekretariat)
e-mail: wojciech.janicki@mail.umcs.pl

Dr Renata Krukowska

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Zainteresowania:

 • turystyka
 • regiony i walory turystyczne

tel. 81 537 68 52
e-mail: renata.krukowska@mail.umcs.pl

Dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS

Z-ca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej/Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zainteresowania:

 • politologia
 • Arktyka

tel. 81 537 68 99
e-mail: michal.luszczuk@mail.umcs.pl

 

 

Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik

Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku/Katedra Hydrologii i Klimatologii

Zainteresowania:

 • hydrologia
 • powodzie

tel. 81 537 68 76
e-mail: katarzyna.miesiak-wojcik@mail.umcs.pl