Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Lesław Hostyński
Katedra Etyki

Zainteresowania naukowe: etyka, aksjologia – problemy moralne współczesnego świata

tel. 81 537 28 19
e-mail: leslaw.hostynski@poczta.umcs.lublin.pl
Dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
Katedra Estetyki i Filozofii Kultury

Zainteresowania naukowe: filozofia medycyny, filozofia psychologii i psychiatrii,  psychopatologia ludzkich zachowań, teoria decyzji, doradztwo filozoficzne i coaching, biomedyczne i kulturowe uwarunkowania ludzkich zachowań, filmoterapia

tel. 501 031 958
e-mail: andrzej.kapusta@poczta.umcs.lublin.pl 

Dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS
Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności

Zainteresowania naukowe: socjologia zdrowia, promocji zdrowia, socjologia medycyny, socjologia lecznictwa niemedycznego, ekosocjologia.

tel. 81 537 28 90
e-mail: wlodzimierz.piatkowski@umcs.pl