Wydział Filozofii i Socjologii

Prof. dr hab. Lesław Hostyński

Instytut Filozofii/Kierownik Katedry Etyki

Zainteresowania:

 • etyka
 • aksjologia – problemy moralne współczesnego świata


tel. 81 537 28 19
e-mail: leslaw.hostynski@mail.umcs.pl

Dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS

Instytut Filozofii/Katedra Estetyki i Filozofii Kultury

Zainteresowania:

 • filozofia medycyny
 • filozofia psychologii i psychiatrii
 • psychopatologia ludzkich zachowań
 • teoria decyzji
 • doradztwo filozoficzne i coaching
 • biomedyczne i kulturowe uwarunkowania ludzkich zachowań
 • filmoterapia


tel. 501 031 958
e-mail: andrzej.kapusta@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski

Instytut Socjologii/Kierownik Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności

Zainteresowania:

 • socjologia zdrowia, promocji zdrowia
 • socjologia medycyny
 • socjologia lecznictwa niemedycznego
 • ekosocjologia


tel. 81 537 28 90
e-mail: wlodzimierz.piatkowski@mail.umcs.pl