Wydział Filologiczny

Dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

Prodziekan Wydziału Filologicznego
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Kierownik Katedry Lingwistyki Stosowanej

Zainteresowania:

 • wielojęzyczność
 • nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole
 • kształcenie językowe w e-learningu
 • nauczanie języków obcych w erze mediów społecznościowych
 • język angielski jako język globalny
 • psycholingwistyczne i socjokulturowe podstawy akwizycji języków obcych

tel. 81 533 88 92
e-mail: jaroslaw.krajka@mail.umcs.pl

Dr Leszek Mikrut

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego

Zainteresowania:

 • glottodydaktyka (nauczanie) języków słowiańskich
 • realioznawstwo rosyjskie (szeroko rozumiane, ale bez polityki)
 • tłumaczenia przysięgłe (przepisy, wymogi, normy, praktyka)
 • specjalizacja tłumaczeniowa oraz turystyczna na studiach humanistycznych


tel. 81 537 27 94
e-mail: leszek.mikrut@mail.umcs.pl

Dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego 

Zainteresowania:

 • literatura i folklor rosyjski,
 • poemat rosyjski,
 • motywy demonologiczne w literaturze rosyjskiej

tel. 81 537 26 25
e-mail: alina.orlowska@mail.umcs.pl

Dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS

Instytut Nauk o Kulturze/Katedra Informacji i Kultury Cyfrowej

Zainteresowania:

 • kultura współczesna
 • społeczeństwo informacyjne i Internet,
 • cyberkultura, humanistyka cyfrowa, nowe media


tel. 81 537 27 73; 502 238 907
e-mail: andrzej.radomski@mail.umcs.pl

Dr hab. Kamen Rikev

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego

Zainteresowania:

 • literatura i kultura bułgarska
 • kultury bałkańskie
 • tradycje wschodniochrześcijańskie na Bałkanach
 • obecność kultury polskiej w Bułgarii


tel. 514 441 160
e-mail: kamen.rikev@mail.umcs.pl

Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

Instytut Nauk o Kulturze/p.o. Kierownika Katedry Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Zainteresowania:

 • kultura współczesna i tradycyjna w ujęciu antropologicznym, w perspektywie komunikacyjnej i aksjologicznej
 • zjawiska myślenia potocznego i zasadniczych dla niego kategorii kulturowych


tel. 81 537 52 87
e-mail: katarzyna.smyk@mail.umcs.pl

Dr hab. Mariola Tymochowicz, prof. UMCS

Instytut Nauk o Kulturze/Katedra Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Zainteresowania:

 • etnologia Polski i Europy
 • mniejszości narodowe w Polsce, wschodnie pogranicze kulturowe
 • różne aspekty kultury tradycyjnej
 • specyfika lubelskich obrzędów


tel. 81 537 27 78
e-mail: mariola.tymochowicz@mail.umcs.pl

Dr hab. Aneta Wysocka, prof. UMCS

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa/Katedra Semantyki, Pragmatyki i Teorii Języka

Zainteresowania:

 • twórcze użycia języka w publicystyce i literaturze pięknej
 • stylistyka kognitywna
 • etnolingwistyka
 • etyka słowa
 • relacje między przekazem werbalnym a ikonicznym


tel. 81 537 27 46
e-mail: aneta.wysocka@mail.umcs.pl 

Dr hab. Piotr Majewski

Instytut Nauk o Kulturze/Katedra Kultury Audiowizualnej

Zainteresowania:

 • historia sztuki
 • krytyka artystyczna
 • sztuka współczesna
 • zachęta lubelska
 • rynek sztuki


tel. 81 537 69 39
e-mail: piotr.majewski@mail.umcs.pl