Wydział Ekonomiczny

Prof. dr hab. Maciej Bałtowski 

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

Zainteresowania naukowe: ekonomia i gospodarka 

tel. 81 537 53 85 
e-mail: maciej.baltowski@poczta.umcs.lublin.pl

Dr. hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS
Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji

Zainteresowania naukowe: Przemiany zachodzące na rynku ubezpieczeń gospodarczych; 
Dobrowolne, inwestycyjne programy emerytalne;
Powiązania między rozwojem ubezpieczeń a procesami wzrostowymi w sferze realnej gospodarki; 
Związki ubezpieczycieli z bankami oraz z rynkiem kapitałowym; 
Ryzyko systemowe a działalność sektora ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego; 
Innowacje na rynku ubezpieczeniowym. 

tel. 81 537 51 72
e-mail: teresa.bednarczyk@umcs.lublin.pl

Mgr Łukasz Jasiński
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej 

Zainteresowania naukowe: austriacka szkoła ekonomii, interwencjonizm, historia myśli ekonomicznej, historia gospodarcza Polski i świata, teoria przedsiębiorczości, teoria kapitału, systemy ochrony zdrowia, ubezpieczenia, etyka w ekonomii. Lubelski koordynator "Lekcji ekonomii dla młodzieży". Ekspert Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa w zakresie systemów ochrony zdrowia i ubezpieczeń

tel. 81 537 53 51
e-mail: lukasz.jasinski@poczta.umcs.lublin.pl

Dr Mariusz Kicia
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Zainteresowania naukowe: ekonomia i gospodarka 

tel. 81 537 52 68 
e-mail: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

Dr hab. Marcin Lipowski
Katedra Marketingu

Zainteresowania naukowe: marketing, komunikacja marketingowa, marketing usług, public relations, badania marketingowe

tel. 81 537 53 90
e-mail: marcin.lipowski@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
Katedra Systemów Informacyjnych i Logistyki

Zainteresowania naukowe: procesy gospodarcze, procesy logistyczne, funkcjonowanie sfery BPO/SSC, informatyzacja procesów w gospodarce, tworzenie i rozwój działalności start-upów

tel. 81 537 54 62
e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl