Wydział Ekonomiczny

Prof. dr hab. Maciej Bałtowski

Instytut Ekonomii i Finansów/Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

Zainteresowania:

 • ekonomia i gospodarka


tel. 81 537 53 85 e-mail: maciej.baltowski@mail.umcs.pl

Dr. hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS

Instytut Ekonomii i Finansów/Kierownik Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji

Zainteresowania naukowe:

 • przemiany zachodzące na rynku ubezpieczeń gospodarczych
 • dobrowolne, inwestycyjne programy emerytalne
 • powiązania między rozwojem ubezpieczeń a procesami wzrostowymi w sferze realnej gospodarki
 • związki ubezpieczycieli z bankami oraz z rynkiem kapitałowym
 • ryzyko systemowe a działalność sektora ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego
 • innowacje na rynku ubezpieczeniowym


tel. 81 537 51 72
e-mail: teresa.bednarczyk@mail.umcs.pl

Dr Łukasz Jasiński

Instytut Ekonomii i Finansów/Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

Zainteresowania:

 • austriacka szkoła ekonomii, interwencjonizm;
 • historia myśli ekonomicznej, historia gospodarcza Polski i świata;
 • teoria przedsiębiorczości, teoria kapitału;
 • systemy ochrony zdrowia, ubezpieczenia, etyka w ekonomii

Lubelski koordynator "Lekcji ekonomii dla młodzieży".

Ekspert Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa w zakresie systemów ochrony zdrowia i ubezpieczeń


tel. 81 537 53 51
e-mail: lukasz.jasinski@mail.umcs.pl

Dr hab. Mariusz Kicia

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Instytut Ekonomii i Finansów/Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

Zainteresowania:

 • ekonomia i gospodarka

tel. 81 537 52 68 lub 537 54 62
e-mail: mariusz.kicia@mail.umcs.pl

Dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS

Instytut Ekonomii i Finansów/Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej

Zainteresowania:

 • bezpieczeństwo żywnościowe, fałszowanie żywności
 • zachowania konsumenta na rynku żywności
 • zrównoważony rozwój


tel. 81 537 51 63
e-mail: aleksandra.kowalska@mail.umcs.pl

Dr hab. Marcin Lipowski, prof. UMCS

Instytut Nauk Zarządzania i Jakości/Kierownik Katedry Marketingu

Zainteresowania:

 • marketingkomunikacja marketingowa
 • marketing usług
 • public relations
 • badania marketingowe

tel. 81 537 53 90
e-mail: marcin.lipowski@mail.umcs.pl

Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości/Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki

Zainteresowania:

 • procesy gospodarcze
 • procesy logistyczne
 • funkcjonowanie sfery BPO/SSC; informatyzacja procesów w gospodarce
 • tworzenie i rozwój działalności start-upów

tel. 81 537 51 12
e-mail: zbigniew.pastuszak@mail.umcs.pl, prorektor.rozwoj@umcs.pl