Wydział Chemii

Dr hab. Mariusz Barczak
Katedra Chemii Teoretycznej

Zainteresowania naukowe: synteza i charakterystyka materiałów nanoporowatych, szczególnie tych opartych na krzemie i węglu; zastosowanie procesów sorpcyjnych w ochronie środowiska (m.in. usuwanie jonów metali ciężkich, farmaceutyków, gazów); projektowanie chemii powierzchni różnego typu materiałów pod konkretne zastosowania; wykorzystanie metody zol-żel do syntezy różnego typu układów hybrydowych, ze szczególnym uwzględnieniem sensorów optycznych i elektrochemicznych.

tel. 81 537 79 92
e-mail: mbarczak@poczta.umcs.lublin.pl
Dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS
Katedra Chemii Teoretycznej

Zainteresowania naukowe: chemia teoretyczna, metody obliczeniowe, spektroskopia molekularna, badania strukturalne, teoretyczne badania nad mechanizmami reakcji chemicznych

tel. 81 537 56 70 
e-mail: piotr.borowski@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Bożena Czech
Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej

Zainteresowania naukowe: wykorzystanie zaawansowanych procesów utleniania, w tym fotokatalizy czy ozonowania do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków; szeroko rozumiana nanotechnologia (otrzymywanie nanomateriałów, badania ich losu w środowisku)

tel. 81537 55 54
e-mail: bczech@hektor.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz
Katedra Chromatografii

Zainteresowania naukowe: chemia analityczna, chromatografia, analiza związków organicznych, analiza śladowa, badania dotyczące właściwości antyutleniających związków syntetycznych i naturalnych


tel. 81 537 55 45
e-mail: dawid@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Małgorzata Grabarczyk, prof. UMCS
Katedra Chemii Analitycznej 

Zainteresowania naukowe: chemia analityczna, techniki elektrochemiczne, woltamperometria strippingowa, analiza śladowa, analiza wód środowiskowych


tel. 81-537-55-88
e-mail: mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS
Katedra Chemii Nieorganicznej

Zainteresowania naukowe: chromatografia jonowymienna pierwiastków d- i f-elektronowych, metody rozdzielania związków nieorganicznych, usuwanie jonów metali z wód i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem biodegradowalnych czynników kompleksujących oraz modyfikowanych biowęgli i sorbentów hybrydowych
tel. 81 537 57 70
e-mail: d.kolodynska@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS
Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej

Zainteresowania naukowe: radioekologia (ze szczególnym uwzględnieniem roli ptaków w przenoszeniu skażeń), badania migracji radioizotopów i pierwiastków śladowych w środowisku (w tym metali ciężkich, radioizotopów naturalnych, gazowego radonu, sztucznych radioizotopów pochodzących z opadu promieniotwórczego), badania i doskonalenia metod analitycznych stosowanych dla oznaczania radionuklidów w próbkach środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem izotopów plutonu (w tym beta-promieniotwórczego 241Pu), a także 241Am, 210Po, 14C

tel. 81 537 56 31
e-mail: andrzej.komosa@umcs.lublin.pl

Dr Ewaryst Mendyk
Laboratorium Analityczne

Zainteresowania naukowe: fizykochemia powierzchni, spektroskopia molekularna, nanomateriały, inżynieria materiałowa

tel. 81 537 57 96
e-mail: mendyk@labiso.umcs.lublin.pl
Dr Paweł Mergo
Pracownia Technologii Światłowodów

Zainteresowania naukowe: fotonika, technologie fotoniczne, światłowody, technologie światłowodowe, światłowody specjalne, czujniki optyczne

tel. 81 537 55 73
e-mail: pawel.mergo@poczta.umcs.lublin.pl
Dr Andrzej Sienkiewicz
Katedra Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: aktywność antyutleniaczy w układach wielofazowych, krzemionkowe i polimerowo-krzemionkowe materiały sorpcyjne, popularyzacja nauki (pokazy chemiczne)

tel. 81 537 56 07
e-mail: andrzej.sienkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl