Wydział Chemii

Dr hab. Mariusz Barczak, prof. UMCS

Instytut Nauk Chemicznych/Katedra Chemii Teoretycznej

Zainteresowania:

 • synteza i charakterystyka materiałów nanoporowatych, szczególnie tych opartych na krzemie i węglu
 • zastosowanie procesów sorpcyjnych w ochronie środowiska (m.in. usuwanie jonów metali ciężkich, farmaceutyków, gazów)
 • projektowanie chemii powierzchni różnego typu materiałów pod konkretne zastosowania
 • wykorzystanie metody zol-żel do syntezy różnego typu układów hybrydowych, ze szczególnym uwzględnieniem sensorów optycznych i elektrochemicznych
tel. 81 537 79 92
e-mail: mariusz.barczak@mail.umcs.pl

Dr hab. Piotr Borowski, prof. UMCS

Instytut Nauk Chemicznych/Katedra Chemii Teoretycznej

Zainteresowania:

 • chemia teoretyczna
 • metody obliczeniowe
 • spektroskopia molekularna
 • badania strukturalne
 • teoretyczne badania nad mechanizmami reakcji chemicznych


tel. 81 537 56 71 
e-mail: piotr.borowski@mail.umcs.pl

Dr hab. Bożena Czech, prof. UMCS

Instytut Nauk Chemicznych/Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej

Zainteresowania:

 • wykorzystanie zaawansowanych procesów utleniania, w tym fotokatalizy czy ozonowania do usuwania zanieczyszczeń organicznych z wód i ścieków
 • szeroko rozumiana nanotechnologia (otrzymywanie nanomateriałów, badania ich losu w środowisku)


tel. 81537 55 54/77 53
e-mail: bozena.czech@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz

Instytut Nauk Chemicznych/Katedra Chromatografii

Zainteresowania:

 • chemia analityczna
 • chromatografia
 • analiza związków organicznych
 • analiza śladowa
 • badania dotyczące właściwości antyutleniających związków syntetycznych i naturalnych


tel. 81 537 55 45/ 77 76
e-mail: andrzej.dawidowicz@mail.umcs.pl 

Prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Instytut Nauk Chemicznych/Katedra Chemii Analitycznej

Zainteresowania:

 • chemia analityczna
 • techniki elektrochemiczne
 • woltamperometria strippingowa
 • analiza śladowa
 • analiza wód środowiskowych


tel. 81-537-55-88
e-mail: malgorzata.grabarczyk@mail.umcs.pl 

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
Instytut Nauk Chemicznych/Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej

Zainteresowania:

 • chromatografia jonowymienna pierwiastków d- i f-elektronowych
 • metody rozdzielania związków nieorganicznych
 • usuwanie jonów metali z wód i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem biodegradowalnych czynników kompleksujących oraz modyfikowanych biowęgli i sorbentów hybrydowych


tel. 81 537 57 70 lub 52 84
e-mail: dorota.kolodynska@mail.umcs.pl, prorektor.studenci@umcs.pl

Dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS

Instytut Nauk Chemicznych/Kierownik Pracowni Technologii Światłowodów

Zainteresowania:

 • fotonika
 • technologie fotoniczne
 • światłowody
 • technologie światłowodowe
 • światłowody specjalne
 • czujniki optyczne


tel. 81 537 55 73 lub 55 67
e-mail: pawel.mergo@mail.umcs.pl

Dr Andrzej Sienkiewicz

Instytut Nauk Chemicznych/Katedra Chemii Fizycznej

Zainteresowania:

 • aktywność antyutleniaczy w układach wielofazowych
 • krzemionkowe i polimerowo-krzemionkowe materiały sorpcyjne
 • popularyzacja nauki (pokazy chemiczne)


tel. 81 537 56 18
e-mail: andrzej.sienkiewicz@mail.umcs.pl