Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Prof. dr hab. Krzysztof J. Grzywnowicz
Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Biologii i Biochemii 

Zainteresowania naukowe: Biochemia (w tym biochemia kliniczna), biochemia grzybów, mykologia stosowana, etnomykologia

tel. 81 537 50 23
e-mail: grzyw@poczta.umcs.lublin.pl

 

Dr hab. Aneta Ptaszyńska
Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Immunobiologii

Zainteresowania naukowe: Badania grzybów chorobotwórczych Nosema apis, Nosema ceranae - groźne patogeny pszczoły miodnej i choroba przez nie wywoływana – nosemoza; Nowe substancje lecznicze przeciwko mikroskopijnym grzybom chorobotwórczym z rodzajów Nosema i Candida

tel. 81 537 50 92
e-mail: aneta.ptaszynska@poczta.umcs.lublin.pl