Wydział Biologii i Biotechnologii

Dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS

Instytut Nauk Biologicznych/Katedra Immunobiologii

Zainteresowania:

 • charakterystyka związków o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybowym i przeciwnowotworowym wyizolowanych z dżdżownic
 • analiza aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej ekstraktów roślinnych oraz ich charakterystyka
 • badania nad algami śnieżnymi i związkami przez nie uwalnianymi


tel. 81 537 50 50
e-mail: marta.fiolka@mail.umcs.pl

Mgr Mateusz Kutyła

Instytut Nauk Biologicznych/Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Zainteresowania:

 • mikrobiologia przemysłowa
 • biotransformacja
 • kataliza biomimetyczna
 • wykorzystanie mikroorganizmów zimnolubnych
 • izolacja i oczyszczanie związków smakowo-zapachowych

tel. 81 537 59 58
e-mail: mateusz.kutyla@mail.umcs.pl

Dr Artur Nowak

Instytut Nauk Biologicznych/Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Zainteresowania:

 • izolacja i charakterystyka związków polimerowych (głównie polimerów zewnątrzkomórkowych) z hodowli grzybów należących do Ascomycota
 • biologiczna ochrona roślin z wykorzystaniem biopreparatów
 • określanie parametrów wzrostowych roślin jak i aktywności enzymów będących markerami indukcji odporności u zbóż

tel. 81 537 59 39
e-mail: artur.nowak@mail.umcs.pl

Dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS

Instytut Nauk Biologicznych/Katedra Immunobiologii

Zainteresowania:

 • badania grzybów chorobotwórczych Nosema apis, Nosema ceranae – groźne patogeny pszczoły miodnej i choroba przez nie wywoływana – nosemoza
 • nowe substancje lecznicze przeciwko mikroskopijnym grzybom chorobotwórczym z rodzajów Nosema i Candida

tel. 81 537 50 92
e-mail: aneta.ptaszynska@mail.umcs.pl

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych/Katedra Wirusologii i Immunologii

Ekspert w dziedzinie wirusologii i immunologii (nauki o odporności człowieka)

tel. 81 537 59 43
e-mail: agnieszka.szuster-ciesielska@mail.umcs.pl