Waxo – pionierski wynalazek

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowali wynalazek, który może zrewolucjonizować środowisko pszczelarskie. „Waxo” służy do badania jakości wosku pszczelego i jest pierwszym tego typu urządzeniem na rynku.

Często niedoceniana praca pszczół ma pozytywny wpływ na środowisko oraz pełni bardzo istotną funkcję w ekosystemie, dlatego działania poprawiające kondycję pszczelich rodzin są niezwykle ważne. Zanieczyszczenia i dodatki w wosku, które wykorzystywane są w pasiekach, powodują osłabienie stanu zdrowotnego czerwiu i niejednokrotnie wymieranie rodzin pszczelich. Waxo poprzez analizę składu wosku pozwala na ustalenie w nim obecności sztucznych domieszek. Dzięki sprawdzeniu jakości wosku pszczelego można ustalić jego przydatność i rozwiązać problem nieświadomego korzystania z niskiej jakości produktu. Nowatorski analizator może doprowadzić do ogromnego przełomu w pszczelarstwie, korzystnie wpływając na pszczele rodziny, a także pracę opiekujących się nimi pszczelarzy.

Waxo powstało przy współpracy pracowników z dwóch wydziałów UMCS: Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Autorami wynalazku są: prof. dr hab. Mariusz Gagoś z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, dr Marek Pietrow oraz dr Jan Wawryszczuk związany z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Wspólną ideą autorów urządzenia było umożliwienie prostego dostępu do technologii osób związanych z pszczelarstwem, a dzięki temu w niedalekiej przyszłości wprowadzenie Waxo na rynek. Jak w swej wypowiedzi wspomina prof. Gagoś, powstanie wynalazku wiązało się również z jego osobistym zainteresowaniem pszczelarstwem. 

Zachęcamy do obejrzenia materiału z jednym z twórców Waxo – prof. Mariuszem Gagosiem, w którym przybliża historię powstania oraz sposób funkcjonowanie urządzenia. Podkreśla także, jak w perspektywie długofalowej pozytywnie wpłynie ono na rodziny pszczele oraz środowisko.

Realizacja: Bartosz Proll, Magdalena Drwal
Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    27 maja 2020