UMCS i Billennium S.A. rozpoczynają innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy

Billennium S.A., firma specjalizująca się w rozwoju i wdrażaniu nowych produktów i rozwiązań z zakresu IT, we współpracy z UMCS zrealizuje w Lublinie innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest zbudowanie systemu do wczesnej diagnostyki nowotworów mózgu. Dzisiaj, 14 października br., w lubelskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Lublin dra Krzysztofa Żuka, Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego, dra hab. Bogdana Księżopolskiego, prof. UMCS oraz Bartosza Łopińskiego, prezesa Billennium.

fot. Bartosz Proll

– Gratuluję nawiązania współpracy spółce Billennium i UMCS. Projekt, który wspólnie zrealizują ma szerokie spektrum społeczne i może przynieść wymierne korzyści pacjentom onkologicznym w całej Polsce, a być może na całym świecie. Jednocześnie to doskonały przykład skutecznej współ – mówił Prezydent Krzysztof Żuk.

Billennium wybrała Lublin na miejsce realizacji projektu badawczo-rozwojowego, doceniając potencjał rynku lubelskiego, jego zaplecze edukacyjne i naukowe. W projekt zaangażowani są pracownicy Instytutu Informatyki UMCS. System diagnostyczny będzie wykorzystywał nowoczesne techniki obrazowania i metody głębokiego uczenia (ang. deep learning), dzięki czemu będzie można lepiej dopasować metodę leczenia do konkretnego pacjenta oraz zwiększyć wskaźnik przeżycia chorych na raka mózgu.

Jak podkreślał prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS – Świadczenie wysokiej jakości usług badawczych i eksperymentalno-rozwojowych, a przy tym efektywne wspieranie przedsiębiorstw, pokazują ogromny potencjał naszej kadry akademickiej. UMCS od wielu lat współpracuje z otoczeniem społeczno-biznesowym oraz chętnie podejmuje kooperację z przedsiębiorcami, zarówno w zakresie prac badawczych, jak i komercjalizacji wiedzy. Doskonale obrazuje to przykład współpracy pracowników Instytutu Informatyki UMCS z firmą Billennium. Jestem dumny, że naukowcy z naszej Alma Mater wspólnie z partnerem biznesowym podejmują tak ważną i potrzebną tematykę oraz wypracowują innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu zmiany onkologiczne w mózgu człowieka będą łatwiej rozpoznawalne.

Przedmiotem współpracy firmy Billennium i UMCS jest opracowanie modelu analizy badania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Model ten będzie zawierał m. in. przygotowany specjalnie na potrzeby projektu algorytm w postaci kodu źródłowego i opisu przykładowych rozwiązań zarówno prostych, jak i skrajnych przypadków, szczegółową analizę otrzymanych wyników wraz z pełną dokumentacją prac, które zostaną wykonane w ramach projektu oraz testy potwierdzające skuteczność opracowanego modelu. Zawarte w przyjętym harmonogramie zadania, tj. stworzenie narzędzia do znakowania obrazu, znakowanie wprowadzonych danych oraz ich analiza, algorytmy postępowania, optymalizacja danych oraz opracowanie raportu będą dotyczyły zmian onkologicznych w mózgu. Aktualnie prowadzone są prace rozwojowe nad narzędziami do znakowania obrazów i zarządzania ich bazą.

    Wydarzenia

    Data dodania
    14 października 2019