Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci prof. Szczypy

8 marca 2019 r. w Collegium Chemicum UMCS im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Ś. P. prof. Jerzego Szczypy. W wydarzeniu uczestniczyła najbliższa rodzina profesora, żona - Barbara Szczypa oraz córka - Marta Smajkiewicz.

fot. Bartosz Proll

Uroczystość otworzyła Dziekan Wydziału Chemii, prof. Anna Deryło-Marczewska. Sylwetkę prof. Jerzego Szczypy przedstawił Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski. Jego Magnificencja podkreślił, że wszyscy doceniamy wielki wkład prof. Szczypy w rozwój naszej uczelni oraz prowadzone badania. Kilka osobistych wspomnień związanych z osobą prof. Szczypy przytoczył prof. Stanisław Chibowski - inicjator powstania tablicy oraz najbliższy współpracownik zmarłego naukowca. Z opowieści o profesorze wyłania się obraz nie tylko wybitnego badacza i pasjonata nauki, ale także osoby niezwykle życzliwej, pomocnej i charakteryzującej się wysoką kulturą osobistą.

Autorem pamiątkowej tablicy jest dr hab. Zbigniew Stanuch z Zakładu Rzeźby, Ceramiki i Szkła UMCS.

Jerzy Szczypa (1933 – 1999) – wybitny przedstawiciel lubelskiej szkoły chemii fizycznej, specjalista w dziedzinie fizykochemii zjawisk powierzchniowych, radiochemii oraz migracji pierwiastków promieniotwórczych w środowisku naturalnym. W 1972 r. objął kierownictwo Pracowni Radiochemii UMCS. Dzięki swojej aktywności naukowej w 1974 r. doprowadził do przekształcenia pracowni w Zakład Radiochemii i Zastosowań Radioizotopów oraz został mianowany jej kierownikiem. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 roku, zaś zwyczajnego w 1989 r. Opracował metody i urządzenia do aglomeracji sflokulowanych szlamów, które otrzymały ochronę patentową w kraju i za granicą. Po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu zorganizował zespół do badań skażenia środowiska przez izotopy promieniotwórcze i wyposażył go w odpowiednią aparaturę. Prof. Jerzy Szczypa w trakcie swojej kariery naukowej pełnił wiele funkcji, m.in. Prorektora UMCS ds. Nauki i Badań Naukowych (1984-1990 oraz 1993-1996), a także wicedyrektora Instytutu Chemii (1978-1981). Był członkiem Zarządu Głównego PTChem, wiceprezesem Komisji Fizykochemii Powierzchni PAN, członkiem Komisji Ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz rad naukowych wielu instytutów badawczych. Od 1988 r. kierował Pracownią Adsorpcji i Fizykochemii Granicy Faz Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Opublikował około 165 prac naukowych (w większości po angielsku), był autorem lub współautorem 10 patentów. Wypromował ponad 200 magistrów oraz 13 doktorów. Prof. Szczypa był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Za zasługi dla Uniwersytetu i Wydziału otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz odznakę „Zasłużony dla Lubelszczyzny”.

    Aktualności

    Data dodania
    11 marca 2019