Odnowienie doktoratu prof. Kazimierza Goebla

Społeczność akademicka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej świętowała odnowienie doktoratu prof. dra hab. Kazimierza Goebla - w 50. rocznicę obrony pracy doktorskiej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Uroczystość odbyła się 12 października w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

fot. Bartosz Proll

Od początku swojej pracy na Uczelni prof. Kazimierz Goebel z pasją i zaangażowaniem poświęcał się działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. W 1980 roku został Kierownikiem Zakładu Równań Różniczkowych i funkcję tę sprawował aż do przejścia na emeryturę. W latach 1984-87 oraz 1990-93 był Prorektorem, a w latach 1993-99 Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Profesor pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Oddziału Lubelskiego PTM, Członka Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Członka Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Członka Komitetu Matematyki PAN i Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Badań Nieliniowych J. P. Schaudera w Toruniu.

Za wybitne osiągnięcia na polu nauki oraz za działalność społeczną prof. Kazimierz Goebel został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Profesora docenione zostały również poza granicami kraju. Profesor był zatrudniany na stanowisku visiting professor w wielu Uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Japonii oraz w Meksyku, był także Członkiem American Mathematical Society i European Mathematical Society.

    Wydarzenia