O zmianach klimatycznych na UMCS

Zmiany klimatu stanowią jedno z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, którego skutki odczuwalne są na całym świecie. Z tego powodu w dniu 3 października 2019 r. w siedzibie ECOTECH-COMPLEX UMCS odbyło się seminarium „Zmiany klimatu – inspiracje i wyzwania dla nauki”. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Fot. Bartosz Proll

Podczas seminarium zostały poruszone kwestie dotyczące wyzwań oraz możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych związanych ze zmianami klimatu, w tym stworzenia organizacyjnych ram dla dialogu i współpracy w tym zakresie. Pojawiła się także inicjatywa zmierzająca do założenia Centrum Badań Zmian Klimatu (Centre of Climate Change Research, CeReClim), działającego przy UMCS, a które docelowo stanowiłoby platformę współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej, działającej w formie konsorcyjnej.

    Wydarzenia

    Data dodania
    7 października 2019