Akademickie Laury Dziennikarskie 2018 przyznane

Poznaliśmy laureatów Akademickiego Lauru Dziennikarskiego 2018. 11 marca br., w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczysta Gala, podczas której wyróżnienia otrzymali: redaktor naczelny Akademickiego Radia Centrum Marek Skowronek oraz doktorant Wydziału Politologii UMCS - red. Mateusz Kasiak.

fot. Bartosz Proll

Wręczeniu nagród towarzyszyła debata pt. „Media lokalne i społeczeństwo obywatelskie” z udziałem przedstawicieli kapituły nagrody AKLAUD, lubelskich mediów oraz samorządu. W trakcie dyskusji zaproszeni goście odnieśli się m.in. do kwestii relacji łączących media lokalne z jednostkami, grupami i wspólnotami oraz roli, jaką pełnią lubelskie media w wyznaczaniu zasad współżycia społecznego i kształceniu przyszłych dziennikarzy.

Akademicki Laur Dziennikarski (AKLAUD) to ustanowiona w 2014 r. coroczna nagroda przyznawana osobom łączącym pracę w mediach z aktywnością akademicką. Nagroda jest wręczana w dwóch kategoriach: AKLAUD oraz AKLAUD MŁODYCH. Dotychczas wyróżnienia te otrzymali: red. Alojzy Leszek Gzella, red. Maria Brzezińska, red. Piotr Zdanowicz, red. dr Marcin Sanakiewicz, red. Małgorzata Sawicka, red. Ewa Bulisz oraz red. Martyna Podolska.

Organizatorem Gali AKLAUD jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Partnerem instytucjonalnym wydarzenia był Prezydent Miasta Lublin.

Sylwetki osób nominowanych do nagrody oraz opis debaty

    Wydarzenia

    Data dodania
    12 marca 2019