Współpraca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi:

 • Uniwersytet Vigo w Hiszpanii, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej
 • Skip Navigation LinksUniwersytet Canakkale Onsekiz Mart w Turcji, Wydział Nauki i Sztuki, Zakład Chemii
 • Ukraińska Akademia Nauk, Instytut Chemii Powierzchni im. O. O. Chuiko w Kijowie
 • Ukraińska Akademia Nauk, Instytut Sorpcji i Problemów Endoekologii i Wody w Kijowie

 

Współpraca z jednostkami naukowymi w Polsce:

 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
 • Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Ośrodek Radioizotopów POLATOM
 • Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych
 • Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedry Geotechniki
 • Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Procesów Beztlenowych
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra Chemii
 • Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Inżynierii Procesowej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Pracownia Chemii Stosowanej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Surowców Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki
 • Politechnika Warszawska, Katedra Technologii Chemicznej
 • Politechnika Gdańska, Katedra Technologii Chemicznej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Wojskowy

 

 

 

Współpraca z przemysłem:

 • Phytopharm Klęka S.A., Nowe Miasto nad Wartą
 • Biowet Puławy Sp. z o. o.
 • Vet-Agro Sp. z o. o. Producent leków weterynaryjnych
 • EnviSense Lublin

 

Media: