Aparatura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Możliwości pomiarowe i posiadana apatura:
 • Spektrometry α, β, γ , pomiar węgla C-14, pomiar/monitoring radonu
  • 2 spektrometry promieniowania gamma: detektory HPGe, Genie-2000 (Canberra)
  • 4 spektrometry promieniowania alfa: detektory PIPS, Genie-2000 (Canberra)
  • Ultraniskotłowy spektrometr ciekłoscyntylacyjny Quantulus 1220 (Wallac/Perkin-Elmer)
  • Licznik ciekłoscyntylacyjny LS5000TD (Beckman)
  • Przenośny, automatyczny miernik stężenia produktów rozpadu radonu i toronu metodą spektrometrii promieniowania alfa (Silena)
  • Detektory Pico-rad wraz z programem komputerowym do oznaczania stężenia radonu w pomieszczeniach (Niton, Canberra)
 • Reometr rotacyjny CVO-50 (Bohlin)
 • Zetametry: ZetaSizer 3000 (Malvern Instruments), dwa Zetasizery Nano ZS z titratorami (potencjał ζ i rozkład rozmiarów cząstek metodą PCS) (Malvern Instruments), LazerZee Meter Model 501 (PenKem)
 • Analizator rozkładu rozmiarów cząstek MasterSizer 2000 (Malvern Instruments)
 • Analizator masy i konformacji związków wielkocząsteczkowych miniDAWN Treos (Wyatt Technology)
 • Tensjometr Theta Optical Tensiometer (KSV Instruments)
 • Zestaw do woltamperometrii cyklicznej (MTM Anko Instruments)
 • Automatyczne, sterowane PC zestawy do miareczkowania potencjometrycznego o elastycznie ustalanych parametrach, możliwe równoległe pomiary adsorpcji metodą radiometryczną (np. C-14)
 • Spektrometry UV-VIS: Cary 100, Cary 300 (Varian Instruments)
 • Mikrokalorymetr 2277 Thermal Activity Monitor (Thermometric)
 • Spektrometr ED-XRF typu Epsilon 5 (PANalytical)
Inne wyposażenie:
 • Stacja wody ultraczystej, systemy Milli-Q i Elix (Millipore)
 • Destylarki i redestylarki kwarcowe Bi18T i Bi18E (Heraeus)
 • Ultrawirówka BioFuge 28RS (Heraeus)
 • Ultrasonifikator Sonicator XL (MiSonic)
 • Liofilizator Alpha, model 1-2LD (Christ)
 • Stapiarka do przygotowywania próbek do XRF, MiniFuse 2 (PANalytical)
 • Młyn kulowy planetarny PM100 z wkładką agatową i korundową (Retsch)
 • Prasa hydrauliczna TP20P (Herzog)
 • Laboratoryjne cyfrowe pH-metry, konduktometry (Radiometer, Metrohm, Beckman, Orion), wagi (Sartorius)