Tematyka badawcza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów jest jedynym ośrodkiem naukowym we wschodniej Polsce posiadajacym zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie pracowni radioizotopowej klasy II.
 
Kierunki badań:
 • Monitoring stężenia izotopów promieniotwórczych w przyziemnych warstwach atmosfery (współpraca z Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz Państwową Agencja Atomistyki)
 • Oznaczanie zawartości radioizotopów i metali ciężkich w próbkach środowiskowych
  np. w kościach i narządach wewnętrznych zwierząt 
 • Wydzielanie/rozdzielanie i adsorpcja izotopów promieniotwórczych na glebach
 • Badanie migracji transuranowców w glebach
 • Analiza stężenia radonu w pomieszczeniach
 • Adsorpcja naturalnych i synterycznych polimerów na powierzchniach ciał stałych
 • Analiza stabilności suspensji koloidalnych w obecności i pod nieobecność związków wielkocząsteczkowych
 • Badanie oddziaływań polisacharyd-surfaktant w roztworach wodnych
 • Adsorpcja jonów na tlenkach metali, minerałach i biomateriałach
 • Synteza adsorbentów
 • Teoria i eksperyment dotyczące PWE (Podwójna Warstwa Elektryczna) - ładunek i potencjał powierzchniowy, miareczkowanie potencjometryczne
 • Programowanie (Fortran, Pascal, Basic; Excel - VBA): obliczenia, automatyzacja pomiarów (np. waga sedymentacyjna, miareczkowanie potencjometryczne)
Badania statutowe:
 • Badanie adsorpcji substancji nieorganicznych i organicznych w zdyspergowanych układach micelarnych, tlenkowych i środowiskowych