Laboratorium radiometryczne, ćwiczenia

Ćwiczenie 1: "Charakterystyka robocza licznika Geigera-Mllera. Określenie bezwzględnej aktywności preparatu za pomocą kielichowego licznika G-M"

 

 

Materiał dodatkowy:

 

 

Ćwiczenie 2: "Charakterystyka robocza licznika scyntylacyjnego. Czas martwy licznika scyntylacyjnego i G-M"

 

 

Ćwiczenie 3: "Rozproszenie wsteczne promieniowania"

 

 

Ćwiczenie 4: "Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła metodą koincydencji"

 

 

Ćwiczenie 5: "Określenie energii maksymalnej Em, zasięgu maksymalnego Rm, grubości połówkowego pochłaniania d1/2 oraz masowego współczynnika pochłaniania μd. Samopochłanianie w warstwie źródła"

 

 

Ćwiczenie 6: "Wyznaczanie widma promieniowania Co-60 i Cs-137 z użyciem jednokanałowego analizatora amplitudy"

 

 

Ćwiczenie 7: "Pochłanianie promieniowania"

 

 


Ćwiczenie 8: "Wykrywanie skażeń promieniotwórczych, wyznaczenie dawki promieniowania, osłony przed promieniowaniem"

 

 

Ćwiczenie 9: "Spektrometria promieniowania gamma w zastosowaniu do źródeł o dużej objętości"