Dorobek naukowy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najnowsze publikacje:
 • E. Grządka, J. Matusiak, M. Paszkiewicz, Factors influencing the stability of the 2-hydroxyethyl cellulose/alumina system, Cellulose 25(5) (2018) 2839-2847  IF(5 letni)=3.885
 • K. Szewczuk-Karpisz, M. Wiśniewska, Flocculation efficiency of the Sinorhizobium meliloti 1021 exopolysaccharide relative to mineral oxide suspensions – A preliminary study for wastewater treatment, Separation and Purification Technology 201 (2018) 51-59 IF(5 letni)=3.843
 • D. Kołodyńska, M. Gęca, E. Skwarek, O. Goncharuk, Titania-Coated Silica Alone and Modified by Sodium Alginate as Sorbents for Heavy Metal Ions, Nanoscale Research Letters 13 (2018) 96 IF(5 letni)=3.196
 • Nosal-Wiercińska, W. Kaliszczak, M. Grochowski, M. Wiśniewska, T. Klepka, Effects of mixed adsorption layers of 6-mercaptopurine – Triton X-100 and 6-mercaptopurine – Tween 80 on the double layer parameters at the mercury/chlorates(VII) interface, Journal of Molecular Liquids 253 (2018) 143-148 IF(5 letni)=3.187
 • M. Wiśniewska, S. Chibowski, T. Urban, A. Nosal-Wiercińska, K. Terpiłowski, O. Goncharuk, Comparison of adsorption affinity of anionic polyacrylamide for nanostructured silica-titania mixed oxides, Journal of Molecular Liquids 258 (2018) 27-33 IF(5 letni)=3.187
 • K. Szewczuk-Karpisz, P. Krasucka, P. Boguta, G. Fijałkowska, M. Wiśniewska, Electrical double layer at the gibbsite/anionic polyacrylamide/supporting electrolyte interface – Adsorption, spectroscopy and electrokinetic studies, Journal of Molecular Liquids 261 (2018) 439-445 IF(5 letni)=3.187
 • W. Janusz, E. Skwarek, Effect of Co(II) ions adsorption in the hydroxyapatite/aqueous NaClO4 solution system on particles electrokinetics, Physicochemical Problems of Mineral Processing 54(1) (2018) 31-39 IF(2016/2017)=0.901
 
Granty:
 
 • 2018/02/X/ST4/00647 - Sorpcja wybranych radionuklidów na powierzchni naturalnych materiałów odpadowych (w realizacji)
 • 2017/27/N/ST4/02259 - Wykorzystanie fukoidyny jako substancji bioaktywnej i stabilizatora w ukladach koloidalnych o mozliwych zastosowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych (w realizacji)
 • 2012/07/B/ST4/00534 - Badanie wpływu jonowego i niejonowego poliakryloamidu na mechanizm stabilności wodnych suspensji tlenków metali (zakończony w 2016 r.)
 • N N204 110738 – Badania mechanizmów różnicowania kumulacji radionuklidów i pierwiastków metalicznych w kościach kręgowców związanych z glebą ekosystemów wschodniej Polski o różnym stopniu odkształcenia (zakończony w 2013 r.)
 • N N204 090438 – Badanie właściwości adsorpcyjnych i elektrokinetycznych układu polisacharyd/surfaktant/elektrolit/tlenek metalu (zakończony w 2013 r.)
 • N204 12632/3186 – Badania wpływu temperatury na mechanizm adsorpcji i strukturę zaadsorbowanej warstwy polimerowej na granicy faz tlenek metalu – roztwór polimeru (zakończony 2010).
 • 3 T09D 09129 – Badania bioakumulacji radioizotopów i metali ciężkich u ptaków z obszaru Wschodniej Polski (zakończony).
 • 4 T09D 05824 – Badania nad mechanizmem wiązania i przemieszczania się pierwiastków promieniotwórczych w środowisku naturalnym na przykładzie gleb i osadów dennych Pojezierza Łeczyńsko-Włodawskiego (zakończony 2005)
 • 3 T09A 07827 (promotorski) – Badanie wpływu charakteru związku wielkocząsteczkowego na mechanizm jego adsorpcji i konformacje na granicy faz tlenek metalu/roztwór polimeru (zakończony 2005)
 • Grant zespołowy Prorektora d/s Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – Badanie kumulacji radioizotopów oraz metali ciężkich w kościach i skorupkach jaj wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych z obszaru Lubelszczyzny (zakończony 2005)
 • 7 T09B 01021 (promotorski) – Badanie mechanizmu adsorpcji i struktury zaadsorbowanych warstw polielektrolitu na granicy faz tlenek metalu - roztwór polimeru (2001-2002)
 • 7 T09A 12420 (promotorski) – Badanie wpływu grup funkcyjnych związków wielkocząsteczkowych na ich konformację na granicy faz ciało stałe - roztwór wodny (2001-2002)