Monitoring radiologiczny

Dbamy o bezpieczeństwo radiologiczne regionu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach współpracy z Państwową Agencją Atomistyki oraz Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej pracownicy Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów prowadzą ciągły monitoring stężenia izotopów promieniotwórczych w przyziemnych warstwach atmosfery. Polega to na obsłudze dwóch stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniowórczych: PMS (Permanent Monitoring Station) należącej do PAA oraz ASS-500 (Aerosol Sampling Station) należącej do CLOR. Obie stacje umiejscowione są w Ogrodzie Botanicznym UMCS.

Aktualne informacje o mocy dawki promieniowania nad Polską.