Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów

Wydział Chemii UMCS
plac Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin
parter, budynek "Collegium Chemicum"

Osoba do kontaktu:

Anna Chojnowska
tel. +48 815375622, fax: +48 815332811
e-mail: anna.chojnowska@umcs.lublin.pl