Laboratorium chemii koloidów, ćwiczenia

Ćwiczenie 1: "Wytwarzanie micelarnych układów koloidalnych. Określanie punktu CMC poprzez pomiar przewodnictwa właściwego"

 

 

 

Ćwiczenie 2: "Określenie skuteczności flokulanta metodą badania szybkości sedymentacji"

 

 

 

Materiały dodatkowe:

 

 

 

 

Ćwiczenie 3: "Wypienianie środka powierzchniowo aktywnego (śledzenie procesu poprzez pomiar zmian napięcia powierzchniowego dodecylosiarczanu sodu)"

 

 

 

Materiały dodatkowe:

 

 

 

Ćwiczenie 4: "Wyznaczania ładunku powierzchniowego i punktu zerowego PZC trudno rozpuszczalnych tlenków metali metodą miareczkowania potencjometrycznego"

 

 

 

Ćwiczenie 5: "Potencjał zeta, wyznaczanie punktu IEP"

 

 

 

Ćwiczenie 6: "Koagulacja zoli hydrofobowych. Określenie zdolności koagulacyjnej jonów (reguła Schulze - Hardy'ego)"

 

 

 

Ćwiczenie 7: "Emulsje, mikroemulsje, ciekłe kryształy. Diagram fazowy"

 

 

 

Ćwiczenie 8: "Zastosowanie metody wiskozymetrycznej do wyznaczania grubości warstewek polimerowych zaadsorbowanych na powierzchni zdyspergowanego tlenku metalu"