Edukacja/Dla studenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów prowadzone są wykłady z  następujących przedmiotów:

 • radiochemii
 • radioizotopowych metod analizy
 • radioizotopów i radiofarmaceutyków
 • radiochemii i technik radioizotopowych
 • oznaczania pierwiastków śladowych
 • biologicznych i chemicznych skutków promieniowania
 • analizy śladowej w matrycach organicznych
 • radioekologii
 • chemii koloidów
 • fizykochemii układów dyspersyjnych
 • adsorpcji

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów:

Laboratorium chemii koloidów - ćwiczenia

Laboratorium radiometryczne - ćwiczenia