Wizyta Dyrektora Oddziału UNHCR w Lublinie na UMCS

21 lipca br. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska gościła Marco Procaccini, nowego kierownika Biura Terenowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Lublinie.

Spotkanie dotyczyło sytuacji ukraińskich uchodźców w Lublinie i województwie. Podczas rozmowy zostały przedstawione różne formy działań i inicjatyw, podjętych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w celu zapewnienia pomocy i wsparcia studentom, doktorantom, pracownikom UMCS pochodzącym z Ukrainy, a także uchodźcom znajdującym schronienie w Lublinie oraz zostały omówione potencjalne pola współpracy między Uczelnią a UNHCR w tym zakresie.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS; dr Alina Czarnacka, pełnomocnik rektora UMCS ds. pomocy Ukrainie; mgr Ryszard Straszyński, kierownik biura ds. obsługi studiów i studentów zagranicznych UMCS oraz Marco Procaccini, dyrektor Oddziału Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) w Lublinie i Kamil Raczyński.


* UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców to organizacja, która działa na rzecz ochrony praw i dobrobytu osób, które musiały uciekać z powodu wojen i prześladowań na całym świecie. Celem UNHCR jest zapewnienie, by każdy człowiek mógł skorzystać z prawa do uzyskania azylu i bezpiecznego schronienia na terenie innego państwa. UNHCR chroni również bezpaństwowców. We wszystkich działaniach UNHCR przywiązuje wagę do potrzeb dzieci, a także promuje równouprawnienie kobiet i dziewcząt.

W Polsce UNHCR monitoruje przestrzeganie przez polski rząd międzynarodowych standardów prawa uchodźczego, prawa dotyczącego bezpaństwowości oraz praw człowieka. Biuro opowiada się za szybkim dostępem do sprawiedliwych i skutecznych procedur ochrony międzynarodowej, dostępu do praw oraz dostępu do informacji. UNHCR w Polsce jest również aktywny w podnoszeniu świadomości na temat uchodźców i bezpaństwowców i współpracuje z wieloma partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i przedsiębiorstwami.

fot. Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    21 lipca 2022