Wizyta delegacji UMCS w KU Leuven

13 maja br. odbyło się spotkanie delegacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z przedstawicielami nauk ścisłych i przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.

Podczas spotkania naszą Uczelnię reprezentowali: prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Wiesław I. Gruszecki, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych prof. Anna Jarosz-Wilkołazka, wicedyrektor Instytutu Nauk Chemicznych prof. Katarzyna Szymczyk, dyrektor Instytutu Fizyki prof. Ryszard Zdyb oraz kierownicy katedr Instytutu Fizyki UMCS. Natomiast w imieniu władz KU Leuven wystąpili: dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych prof. Philippe Muchez, pracownicy uniwersytetu odpowiedzialni za współpracę międzynarodową, kierownicy ogólnouczelnianych jednostek i przedstawiciele odpowiednich dyscyplin naukowych.

Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy w obszarze badań naukowych oraz edukacji pomiędzy UMCS i KU Leuven. Podczas obrad zostały zaprezentowane najważniejsze tematy prac realizowanych w obu uniwersytetach w zakresie wybranych dyscyplin naukowych. Dyskutowano także o możliwościach wykonywania wspólnych projektów badawczych w ramach unijnych programów oraz o warunkach realizacji wspólnych doktoratów i wymiany studenckiej.

Omówione zagadnienia otwierają pole do nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami z UMCS oraz z KU Leuven, który plasuje się na najwyższych lokatach w międzynarodowych rankingach szkół wyższych.

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2022