Wigilia Akademicka

19 grudnia br. na placu przed DS. „Babilon” odbyła się Wigilia Akademicka, organizowana przez Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS przy współpracy z Fundacją Absolwentów oraz Radą Osiedla Akademickiego.

Spotkanie rozpoczęto od odczytania Ewangelii oraz uroczystego złożenia życzeń przez Prorektora ds. Studenckich dra hab. Stanisława Michałowskiego.

Następnie uczestnicy podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie świąteczne życzenia, a wspólne kolędowanie uświetnił zespół muzyczny.

 

    Aktualności