Wieczory Literackie z red. Barbarą Toruńczyk

Działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL, wydawca, publicysta, uczestniczka Marca '68. Założycielka i redaktor naczelna „Zeszytów Literackich” – tak w skrócie można przedstawić charakterystykę honorowego gościa kolejnego spotkania z cyklu „Wieczory Literackie”.

14 marca 2013 r. o godz. 17.00 w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, prowadząca wydarzenie dr Anna Nasalska gościła redaktor Barbarę Toruńczyk - edytora pism Brodskiego, Czapskiego, Herberta, Iwaszkiewicza, Miłosza, Stempowskiego, Wata.

B. Toruńczyk opublikowała m.in.: „Gdańsk 1980. Oczyma świadków” (1980), „Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej Przeglądu Wszechpolskiego (1895-1905)” (1981), „Jan Nowak-Jeziorański. Głos wolnej Europy” (współautorka) (2005), „Rozmowy w Maison-Laffitte” (1981), „Opowieść o pokoleniu 1968” (2008) i „Żywe cienie” (2012).

    Aktualności

    Data dodania
    15 marca 2013