Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Wiesława Skrzydły

20.04.2021

17.04.2021 - fot. Bartosz Proll