Uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych

19.12.2019

Fot. Bartosz Proll