Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

21 października br. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zainaugurował 68. rok akademicki. Uroczystość rozpoczęto mszą św. odprawioną w Kościele Garnizonowym w Lublinie. Oficjalna część Inauguracji odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Zapoczątkowano ją odśpiewaniem Hymnu Państwowego i przemówieniem Rektora UMCS, prof. dra hab. Andrzeja Dąbrowskiego.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród i odznaczeń.

Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i za osiągnięcia w działalności dydaktycznej oraz społecznej pięciu pracowników UMCS odznaczono Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki oraz za osiągnięcia w pracy dydaktycznej Krzyżem Zasługi odznaczonych zostało 15 pracowników - Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano dwóch, srebrnym siedmiu, a brązowym sześciu pracowników. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczonych zostało 42 pracowników. Wyróżnienie w postaci medali za długoletnią służbę otrzymało łącznie 86 pracowników.

Tytuł najlepszego absolwenta Uniwersytetu – złoty medal otrzymał Jan Rydzak, absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Srebrnymi medalami zostali za to nagrodzeni najlepsi absolwenci poszczególnych Wydziałów.

W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie dwóch prestiżowych nagród naukowych, przyznawanych przez UMCS: Nagrody im. Jerzego Giedroycia i Nagrody Naukowej „Marii Curie”.

Nagroda Naukowa im. Jerzego Giedroycia ustanowiona została przez Senat UMCS w 2001 r. Od tamtej pory przyznawana jest dorocznie za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury”, stanowiące kontynuację przesłania Redaktora. Kapituła Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia w składzie: prof. Andrzej Friszke, prof. Michał Głowiński, prof. Aleksandra Hnatiuk, prof. Iwona Hofman, prof. Andrzej Mencwel, prof. Hubert Orłowski, prof. Jan Pomorski, prof. Małgorzata Szpakowska, prof. Robert Traba oraz dr Paweł Rodak, przy 10 głosach „za”, wyłoniła laureata Nagrody. Został nim dr hab. Mariusz Mazur z Zakładu Historii Najnowszej Wydziału Humanistycznego UMCS za książkę: „O człowieku tendencyjnym. Obraz nowego człowieka w propagandzie komunistycznej Polski Ludowej i PRL 1944-1956” (Wyd. UMCS, Lublin 2009).

Nagrodę Naukową, „Marii Curie”, przyznawaną za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku, otrzymał natomiast zespół naukowców z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, który podjął prace nad szczepionką przeciwko malarii.

W ramach obchodów Roku Patronki UMCS, podczas tegorocznej Inauguracji odbył się występ Krystyny Jandy, jednej z najwybitniejszych aktorek w powojennej historii Polski, która przedstawiła monodram: „Dzienniki i listy Marii Curie-Skłodowskiej”.

Po występie aktorki odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów oraz doktorantów.

Wykład inauguracyjny na temat: „Człowiek a klimat na początku XXI wieku” wygłosił dr hab. Bogusław Michał Kaszewski, prof. nadzw. z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Po uroczystym odśpiewaniu „Gaude Mater Polonia” nastąpiło nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Profesorowi Jerzemu Pomianowskiemu, wybitnemu prozaikowi, eseiście i znawcy historii Europy Środkowo-Wschodniej. Tytuł ten został nadany Profesorowi za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie publicystyki politycznej, orędownictwo idei partnerstwa wschodnio-europejskiego oraz wieloletnią, owocną współpracę z UMCS.

Inaugurację Roku Akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zakończył uroczysty koncert „Madame Curie”, który odbył się w Filharmonii Lubelskiej.

 

    Aktualności